Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kaupungin hulevesitulvariskit arvioitiin - päätösehdotus nähtävänä

Julkaistu 13.9.2018 13.05

Tampereen kaupunki on selvittänyt hulevesitulvariskien esiintymistä kaupungin alueella. Selvityksen perusteella yhdyskuntalautakunta päätti 11.9.2018 ehdottaa, että Tampereelta ei nimetä tällä arviointikierroksella yhtään merkittävää hulevesitulvariskialuetta. Selvityksessä löytyi kuitenkin useita sellaisia alueita, joissa hulevesien hallintaan tulee kiinnittää jatkossa tarkempaa huomiota.

Päätösehdotus liitteineen on nähtävillä ja kommentoitavana 13.9.2018–21.10.2018 Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä (Frenckellinaukio 2 B) ja osoitteessa www.tampere.fi/vesihuoltojahulevedet .

Laki tulvariskien hallinnasta velvoittaa kaikki Suomen kunnat tekemään säännöllisin väliajoin hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin. Arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa alueet, joissa hulevesien tulviminen saattaisi aiheuttaa vahingollisia seurauksia ihmisille, ympäristölle tai kulttuuriperinnölle tai johtaa yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeiden palveluiden pitkäaikaiseen keskeytymiseen.

Alustavan arvioinnin toinen kierros tulee käydä vuoden 2018 loppuun mennessä. Ensimmäinen kierros tehtiin vuonna 2011. Arvioinnissa on otettava huomioon toteutuneet hulevesitulvat sekä ilmaston ja vesiolojen kehittyminen tulevaisuudessa. Laki velvoittaa kuntia myös ryhtymään toimiin tulvariskien hallitsemiseksi, mikäli merkittäviä hulevesitulvariskialueita löytyy.

Hulevedellä tarkoitetaan rakennetulla alueella maan pinnalle tai muille vastaaville pinnoille kertyvää sade- tai sulamisvettä. Hulevesiä hallitaan Tampereen kaupungissa järjestelmällä, johon kuuluu muun muassa hulevesi- ja sekaviemäreitä, ojia, puroja, hulevesialtaita, painanteita ja erilaisia imeytysrakenteita. Esimerkiksi rankkasateen aiheuttamassa tulvatilanteessa hulevesiä pyritään ohjaamaan hallitusti eteenpäin katujen ja muiden päällystettyjen alueiden pintoja pitkin. Tampereella on ollut useita hulevesitulvia, mutta ne eivät kuitenkaan ole olleet lain kriteerien mukaan merkittäviä.

Hulevesitulvariski tulee todennäköisesti tulevaisuudessa kasvamaan Tampereella jonkin verran ilmastonmuutoksen sekä kaupunkirakenteen tiivistymisen takia. Tulvariskin kasvuun varaudutaan ottamalla se huomioon kaupunkiympäristön ja kuntatekniikan suunnittelussa.


Lisätietoja

Vesihuoltoinsinööri
Maria Åkerman
puhelin 040 801 6946

Erikoissuunnittelija
Pekka Heinonen
puhelin 040 846 9458

28.9. saakka:
Teemu Yliselä
puhelin 044 423 5880