Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Asuin- ja liikerakennuksia Iskun ja Areenan tonteille mahdollistava asemakaavaehdotus tulee nähtäville

Julkaistu 11.9.2018 20.34

Uusia asuinkerrostaloja sekä liiketiloja mahdollistava asemakaavamuutos nykyisten Iskun ja Tampereen Areenan tonteille etenee. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi tiistaina 11.9.2018 Kaleva-Hakametsän paikalliskeskusta vahvistavan asemakaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville. Kaavaehdotus menee vielä 13.9. alkavan nähtävillä olon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Sammonkadun itäpäähän, Sarvijaakonaukion raitiotien vaihtopysäkin lähiympäristöön on syntymässä yleiskaavan mukainen Kaleva - Hakametsä -paikalliskeskus. Uusi katuyhteys Jäähallinkaari mahdollistaa uusien asuin- ja liikekortteleiden rakentamisen nykyisten Iskun ja Tampereen Areenan tonttien alueille, Kalevan puistoalueisiin tukeutuen.

Jäähallinkaaren ja Hervannan valtaväylän uusi, nelihaarainen tasoliittymä parantaa Hakametsän hallialueen liikenteellistä saavutettavuutta ja mahdollistaa alueen maankäytön kehittämisen.

Jäähallinkaareen tukeutuvat liikenteellisesti vähittäiskaupan suuryksikölle osoitettu liikerakennusten korttelialue sekä asuin- ja liikekorttelialueet. Asemakaavalla muodostetaan lisäksi uusi Pelikatu Kissanmaan puolelle Hervannan valtaväylää sekä uutta, Pellervonpuistoon liittyvää puistoaluetta sekä suojaviheralueita.

Alueelle on suunniteltu laadukkaat kävelyn ja pyöräilyn yhteydet, hulevesien hallinta- ja meluntorjuntaratkaisut sekä huomioitu uuden rakentamisen liittyminen Kalevan kulttuuri- ja viherympäristöön. Sammonkadun varrelle sijoittuva uusi rakentaminen rajaa kaupunkitilallisesti ja -kuvallisesti syntyvän paikalliskeskuksen pohjoisreunaa.

Noin 1300 uutta asukasta

Asuinkerrosalaa on yhteensä 51 100 kerroneliömetriä, mikä merkitsee noin 1300 uutta asukasta alueelle. Asuinkerrostalojen korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 29 700 kerroneliömetriä. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 22 220 kerrosneliömetriä, josta on käytettävä vähintään 820 kerrosneliömetriä liike-, toimisto- tai työtiloina, jotka sijoittuvat katutasoon.

Asuinkorttelialueille osoitetut suurimmat sallitut kerrosluvut vaihtelevat 6 ja 13 kerroksen välillä. Korttelialueiden autopaikat (n. 480 kpl) sijaitsevat pihakannen alla pääosin yhdessä, osittain kahdessa tasossa.

Liikerakennusten korttelialueelle, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön, on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 8000 kerrosneliömetriä. Rakennusoikeudesta saa käyttää 1000 kerrosneliömetriä päivittäistavarakaupan tiloihin ja 7000 kerrosneliömetriä tilaa vaativan kaupan tiloihin. Liikerakennusten korttelialueelle osoitettu suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Korttelialueen autopaikat sijaitsevat rakennuksen alla.

Asemakaavaluonnos oli helmi-maaliskuussa 2018 nähtävillä, ja siitä pidettiin myös yleisötilaisuus. Asemakaavaehdotusta tarkennettiin saadun palautteen pohjalta. Muun muassa korkeampi rakennusmassa (kerrosluku 12) Sammonkadulla siirrettiin ehdotusvaiheessa kauemmas Kauppaoppilaitoksesta Sammonkadun ja Rieväkadun risteykseen Rieväkadun päätteeksi.

Katualueiden yleissuunnitelmaa ja lähiympäristösuunnitelmaa tarkistettiin muun muassa pyöräilyjärjestelyjen ja korkeusasemien osalta. Kaupunkimallilla on havainnollistettu asuinkorttelin sekä yleisten alueiden suunnitteluratkaisuja.

Aloitteita alueen asemakaavan muutoksesta ovat tehneet Tampereen kaupungin kuntatekniikka- ja liikennesuunnitteluyksikkö sekä tonttien vuokraoikeuden haltijat.


Lisätietoja

Esittelijä,
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Puheenjohtaja,
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Asemakaavoitus/
Projektiarkkitehti
Markku Kaila
puhelin 040 806 3018


Teksti Anna-Leea Hyry