Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi vuoden 2019 talousarvioesityksen

Julkaistu 11.9.2018 20.22

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2019 talousarvioesityksen tiistaina 11.9.2018. Yhdyskuntalautakunnan talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat noin 27,6 miljoonaa euroa, toimintamenot -55,0 miljoonaa euroa ja toimintakate -27,4 miljoonaa euroa. Yhdyskuntalautakunnan nettoinvestointimenot ovat noin -56,5 milj. euroa. Kaupungin ensi vuoden budjetti hyväksytään marraskuussa kaupunginvaltuustossa.

Yhdyskuntalautakunnan budjettiesityksessä on talouden tasapainottamistoimenpiteitä yhteensä 3,15 miljoonaa euroa, joista tulojen lisäyksiä 1,55 miljoonaa euroa ja menojen vähennyksinä 1,60 miljoonaa euroa. Merkittävimmät tulojen lisäykset kohdistuvat asemakaavoitustulojen sekä pysäköintimaksutulojen kasvattamiseen.

Merkittävimmät menojen vähennykset kohdistuvat toiminnan tehostamiseen digitaalisia palveluja lisäämällä. Kaupungin talousohjelmaan sisältyviä kaupungin yhteisten erien säästöjä on yhdyskuntalautakunnalle kohdistettu 0,09 miljoonaa euroa.

Yhdyskuntalautakunnan budjettiesityksessä on huomioitu tulojen lisäyksiä yhteensä 2,2 miljoonaa euroa ja menojen lisäyksiä yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Tulojen lisäyksinä merkittävimpänä ovat talouden tasapainottamisohjelman mukaiset tulojen lisäykset sekä yhdyskuntalautakunnalle osittain siirtyvän Smart -kehitysohjelman ulkopuoliset rahoitustulot.

Menojen lisäyksistä merkittävimpänä ovat raitiotien hallintokustannuksen maksamiseen varattu menojen lisäys sekä yhdyskuntalautakunnalle osittain siirtyvän Smart -kehitysohjelman menot.

Kestävää kasvua

Kestävän kasvun mahdollistaminen on kaupunkiympäristön palvelualueen keskeinen tehtävä. Kaupungin kasvua pyritään suuntaamaan nykyisen rakenteen sisään erityisesti raitiotievyöhykkeelle ja muille joukkoliikenteen laatukäytäville sekä aluekeskuksiin.

Tavoite lisää suunnittelun haasteita, mutta mahdollistaa nykyistä kestävämmän ja kustannustehokkaamman yhdyskuntatekniikan, kaupunki-infran ja palveluverkon.

Tampere on asettanut tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä.

Kaupungin voimakas kasvu merkitsee myös investointitarpeiden ja kunnossapidettävien alueiden kasvua. Toiminnan tehostaminen ja elinkaarikustannusten hallinta kireässä taloustilanteessa on keskeistä.

Kustannusten hillinnän näkökulmasta keskeistä on digitaalisen teknologian hyödyntäminen toiminnassa ja maankäytön kokonaisprosessin uudistamisen myötä saavutettavissa olevat hyödyt.

Yhdyskuntapalveluilla mahdollistetaan kuntalaisten asuminen, liikkuminen ja yritystoiminnan sijoittuminen sekä edistetään arjen sujuvuutta ja hyvinvointia, elinympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä kestävän kehityksen toteutumista.


Lisätietoja

Kaupunkiympäristön palvelualue
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Puheenjohtaja,
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234


Teksti Anna-Leea Hyry