Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kauppi-Niihaman kehittämisessä kokeillaan vertaissuunnittelua

Julkaistu 5.9.2018 10.06

Minkälainen Kauppi-Niihaman alueen tulisi olla? Miten Kauppi-Niihaman aluetta tulisi mahdollisesti kehittää ja minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi? Näihin kysymyksiin lähdetään hakemaan ideoita ja ratkaisuja kokeilemalla uuden tyyppistä vertaissuunnittelua. Mukaan vertaissuunnitteluun toivotaan alueen käyttäjiä, asukkaita ja muita toimijoita. Vertaissuunnittelussa mukana olevat osallistuvat suunnitteluratkaisujen tuottamiseen ja voivat paneutua itselle tärkeisiin asioihin.

kuva: Rauhaniemen uimaranta lintuperspektiivistä
 

Kauppi-Niihaman alue sopii kokeellisen vertaissuunnittelu kohteeksi. Alueen kokonaissuunnittelulle on tarvetta, ja lisäksi alue on tärkeä kaupunkilaisille, jotta se kiinnostaisi ja kannustaisi osallistumaan vertaissuunnitteluun. Vertaissuunnittelussa saatuja ideoita ja tuloksia hyödynnetään jatkossa alueen kaavoituksessa sekä hoidon ja käytön suunnittelussa. Vertaissuunnittelua ei ole kokeiltu vastaavalla tavalla Suomessa.

Kauppi-Niihamalla on pitkä historia kaupungin yleisenä ulkoilun ja vapaa-ajan alueena. Vetovoimainen ja merkityksellinen alue palvelee Tampereen kaupungin lisäksi koko kaupunkiseutua. Alue on merkittävä viherympäristön ja vapaa-ajan palveluiden, maiseman ja kulttuurihistorian sekä ekologisen verkoston kannalta. Kauppi-Niihaman alueeseen kohdistuu kaupungin kasvavan asukasmäärän takia myös painetta lisätä uusia toimintoja tai sovittaa yhteen osin ristiriitaisia tavoitteita.

Kokeilulla kehitetään suunnittelukulttuuria

Kokeilun tavoitteena on kehittää suunnittelukulttuuria Tampereella. Vertaissuunnittelukokeilu toteuttaa Tampereen kaupunkistrategiaa mahdollistamalla osallisuuden, aktiivisuuden ja yhdessä toimiminen. Kaupunkilaisia haastetaan Kauppi-Niihaman kehittämiseen ja samalla suunnittelukeskustelun rikastuttamiseen sekä suunnittelun tietopohjan laajentamiseen. Perinteisen osallistamisen tiedon ja ideoiden keruun vaiheista siirrytään yhdessä suunnitteluun, suunnitteluratkaisuiden laatimiseen ja vaihtoehtojen arvioimiseen.

Vertaissuunnitteluun voi ilmoittautua 15.10. mennessä

Vertaissuunnittelu on avoin kaikille Kauppi-Niihamasta kiinnostuneille. Mukaan voi ilmoittautua suunnitteluryhmänä tai yksittäisenä suunnittelijana 15.10.2018 mennessä verkkosivuilta www.tampere.fi/kauppiniihama löytyvällä lomakkeella. Vertaissuunnitteluun voi myös osallistua suunnitteluaineistoa kommentoimalla sekä osallistumalla järjestettäviin avoimiin tilaisuuksiin.

Kauppi-Niihaman vertaissuunnittelusta kerrotaan ja keskustellaan koillisen alueverkoston tilaisuudessa 5.9 kello 17–19. Koilliskeskuksessa, Liikekatu 3 ( kirjasto kokoustila Kivi) ja keskustan alueverkoston tilaisuudessa 11.9. kello 17–19 Kissanmaan koululla, Teiskontie 28.

Vertaissuunnittelu toteutetaan syksyn 2018 sekä talven ja kevään 2019 aikana. Syksyn aikana käynnistetään suunnittelu, laaditaan suunnitelmaluonnoksia ja suunnitteluun osallistujille järjestetään työpajoja. Keväällä 2019 saatetaan suunnitelmaehdotukset valmiiksi ja esitellään niitä avoimessa seminaarissa.

Vertaissuunnittelun käynnistämistä ovat Tampereen kaupungin kanssa yhdessä ideoineet ja valmistelleet Villi vyöhyke ry ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Verkkosivulta www.tampere.fi/kauppiniihama löytyvät hyödynnettävä aineisto, yhteystiedot ja kuvapankki. Sivuilla julkaistaan myös puheenvuoroja, joiden tarkoituksena on herätellä keskustelua eri näkökulmista. Ensimmäisenä puheenvuorona julkaistaan Petri Keto-Tokoin haastattelu: "Kauppi-Niihamaan lisää retkeilyä ja luonnonsuojelua"


Lisätietoja

Villi vyöhyke ry:
Jere Nieminen
puhelin 040 5224476
sähköposti [email protected]

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK):
Eveliina Asikainen
puhelin 050 595 8775
sähköposti [email protected]

Kaavoitusarkkitehti
Mirkka Katajamäki
puhelin 044 423 5177
sähköposti [email protected]

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917
sähköposti [email protected]


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen, Mirkka Katajamäki

Kuvat Laura Vanzo