Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kaupunginhallitus sai tiedoksi valmisteilla oleva Tampereen päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman

Julkaistu 3.9.2018 17.33

Tampereen kaupunginhallitus sai 3.9.2018 tiedoksi parhaillaan valmisteilla olevan päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman. Pormestariohjelmassa on määritelty, että perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkosta tehdään suunnitelma, joka sisältää lapsivaikutusten arvioinnin. Suunnitelmassa huomioidaan lasten määrän kasvu, uuden opetussuunnitelman mukainen opetusympäristö, monipuolinen opetustarjonta ja nykyisten tilojen sisäilmaongelmat sekä kulkuyhteydet.

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksessä esitellään kahdesta viiteen vaihtoehtoa palveluverkkomuutoksille, joissa on otettu huomioon investointi- ja käyttötalouskustannuksia. Vaihtoehdoissa on kuvattu palveluverkossa tapahtuva muutos, oppilaiden ja päivähoidon asiakkaiden näkökulmasta tapahtuvat muutokset, vaikutukset muuhun palveluverkkoon sekä kustannukset. Päiväkoti- ja kouluverkkoselvitystä on käsitelty sivistys- ja kulttuurilaitakunnassa 23.8.2018, kasvatus ja opetuspalveluiden henkilöstön kanssa 28.8.2018 sekä kuntalaisten kanssa asukastilaisuudessa 29.8.2018. Seuraavaksi se menee uudelleen sivistys- ja kulttuurilautakunnan käsittelyyn.

Kaupunginhallituksen kokouksessa 3.9. puheenjohtaja pormestari Lauri Lyly teki seuraavan muutosesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

Lautakunnan käsitellessä päiväkoti- ja kouluverkkoa tulee sen päätöksiä tehdessään ottaa huomioon taloudellisten reunaehtojen puitteissa pormestariohjelman peruslinjaus varhaiskasvatuksen ja 1-2 -luokkalaisten opetuksen toteuttamisesta lähipalveluna. Pienten lasten osalta erityistä huomiota on kiinnitettävä koulumatkan pituuteen ja kulkuyhteyksiin. Päätöksenteon pohjaksi tulee teettää myös perusteellinen selvitys tilojen taloudellisista kokonaisvaikutuksista, todellisesta käyttöasteesta ja siitä miten tilojen käyttöä voidaan tehostaa. Todetaan myös, että toimivaltainen viranomainen tekee rakennushankkeista päätökset talousarvion puitteissa.

Kaupunginhallitus tekee kokonaisarvion verkostosta lautakunnan käsittelyn jälkeen.


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
puhelin 040 704 7337
sähköposti [email protected]