Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kaupunginhallitus linjasi vuoden 2019 talousarviokehyksen valmistelua

Julkaistu 20.8.2018 15.45

Tampereen kaupunginhallitus sai käsiteltäväkseen ensi vuoden talousarvion lähtökohdat ja kokonaisuuden. Lähtökohtina talousarvion laatimiselle ovat Tampereen strategia 2030, pormestari Lauri Lylyn pormestariohjelma, kaupungin vuoden 2017 tilinpäätös ja vuoden 2018 talousarvion toteumaennuste, vuosia 2018–2022 koskevat taloudelliset ennusteet ja valtuuston huhtikuussa hyväksymät noin 43 miljoonan euron tehostamistoimenpiteet vuosille 2018-2020.

Tampere Näsinnaulasta kuvattuna
 

Talousohjelmassa linjattujen 43 milj. euron tehostamistoimenpiteiden lisäksi talousarviokehykseen on sisällytetty 20 milj. euron edestä uusia tehostamistoimenpiteitä. Toimintakatteen 0,7 prosentin kasvun jälkeen vuosikate on talousarviokehyksessä 81,2 milj. euroa ja tilikauden tulos 33,5 milj. euroa alijäämäinen.

Kaupunginhallitus teki joitakin muutoksia talouden tasapainottamisohjelmassa esitettyihin toimenpiteisiin. Toimenpidelistalta esitetään poistettavaksi seuraavat vähennykset:

- omaishoidon tuki ja kriteerit 1,1 miljoonaa €
- varhaiskasvatuksen ryhmäkoko 0,8 miljoonaa €
- perusopetuksen ryhmäkoko 0,5 miljoonaa €
- subjektiivinen päivähoito-oikeus 0,8 miljoonaa €
- yhdyskuntalautakunnan pienet palvelut 0,2 miljoonaa €
- katujen kunnossapito 0,2 miljoonaa €
- asemakaava pienennettiin 0,5 miljoonasta eurosta 0,25 miljoonaan euroon
- järjestöjen toiminta-avustus pienennettiin 0,35 miljoonasta eurosta 0,2 miljoonaan euroon
- joukkoliikenne 0,2 miljoonaa €
- matkailu 0,2 miljoonaa €

Milavidan museon ja Haiharan kartanon osalta selvitetään ensin käyttötapa ja mietitään mahdolliset säästöt. Muumimuseon markkinointia lisätään.

Kaupunginhallitus esittää säästöjen etsimistä kaupungin henkilöstön työskentelytapoja uudistamalla ja digitalisaation täysmääräisellä hyödyntämisellä. Toimenpiteillä tavoitellaan 10 miljoonan käyttömenosäästöjä vuoteen 2020 mennessä.

Tulonmuodostuksen osalta esitetään seuraavia asioita:
- Kiinteistöveroa nostetaan 10-12 miljoonalla, tarkemmin kohteet määritellään budjettiesityksessä
- Tuloveroprosentti pysyy ensi vuonna 19,75 % ja tuloveroprosenttiin palataan syksyllä 2019.
- Tilapäiset myyntivoitot.

Tampereen verotulojen arvioidaan kasvavan 48 milj. euroa (5,2 prosenttia) vuoden 2018 toteumaennusteesta. Verotulojen kokonaismääräksi arvioidaan ensi vuonna 975 milj. euroa. Talousarviokehykseen sisältyy esitys yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentin korottamisesta 0,1 prosenttiyksiköllä. Verotulojen kehitysarvioon sisältyy tässä vaiheessa kuitenkin normaalia enemmän epävarmuustekijöitä erityisesti kunnallisveron osalta.

Valtionosuudet ovat vähenemässä edelleen valtionosuusleikkausten seurauksena ja ensi vuonna valtionosuuksia on kertymässä 5,8 milj. euroa (-2,0 prosenttia) kuluvaa vuotta vähemmän. Valtionosuuksien kokonaismääräksi arvioidaan ensi vuonna 284 milj. euroa. Verorahoituksen kokonaiskasvuksi arvioidaan 42,2 milj. euroa (3,5 prosenttia).

Kaupungin toimintayksiköiden on laadittava talousarvioesityksensä enintään talousarviokehyksen mukaiseksi ja pidättäydyttävä kaikista menoja lisäävistä esityksistä. Palvelutarpeen kasvu on rahoitettava talousarviokehyksen sisäisin siirroin ja talousarviovalmistelussa on huomioitava talouden tasapainottamisohjelma.

Talousarviokehyksessä vuoden 2019 nettoinvestoinnit ovat 179,7 milj. euroa. Talousarviovalmistelussa investointiesityksiä on karsittu 30 milj. eurolla. Kaupungin investoinneista runsaat 2/3 kohdistuu talonrakennusinvestointeihin eli kaupungin omistamien kiinteistöjen perusparannuksiin mm. uudisrakentamiseen sekä katuihin, puistoihin ja liikenneväyliin. Rakennusinvestoinneista 41% on uudis- tai lisärakennuksia ja 59% perusparannuksia. Perusparannuksista suurin osa on sisäilmakohteita.

Investointiohjelmaa tarkennetaan palveluverkkoselvityksen ja liikuntapaikkaselvityksen valmistumisen jälkeen. Talousohjelman avulla taloussuunnitelmakaudella tavoitteena on nostaa investointien tulorahoitusprosentti 70 prosenttiin, jolloin velkaantumista voidaan olennaisesti hidastaa.

Lainamäärä kasvaa 90 milj. eurolla ja asukaskohtainen lainamäärä nousee noin 3370 euroon.

Lauta- ja johtokuntien talousarvioesitykset valmistuvat 14.9. mennessä. Valtuustoryhmien kommentit talousarviovalmisteluun saadaan 28.9. mennessä. Pormestarin talousarvioehdotus esitellään 22.10. ja kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 19.11.


Lisätietoja

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu