Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Hajuja Sulkavuoren pilaantuneiden maiden kunnostusurakasta

Julkaistu 29.6.2018 11.39

Sulkavuoren pilaantuneita maa-alueita kunnostetaan parhaillaan, ja kaivutöiden edetessä työmaalta on levinnyt hajua ympäristöön. Hajuja hillitään muun muassa peittämällä kaivantoja väliaikaisesti ja pitämällä kaivu- ja täyttöalueet pieninä.

kuva: Sulkavuoren keskuspuhdistamon työmaa
 

Keskuspuhdistamohankkeen pilaantuneiden maiden kunnostus- ja alueurakkaa teettää sekä Tampereen kaupunki että Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy. Keskuspuhdistamon osuus urakasta kohdistuu puhdistamon louhintoja valmistelevaan työhön eli kallioalueen puhdistamiseen sekä piha- ja liikennealueiden rakentamiseen.

Tampereen kaupungin osuus käsittää pilaantuneiden maiden kunnostustyöt kallioalueen reunasta itään päin; alueelle vuosikymmenien saatossa ajetut jätteet ja lietteet siirretään urakka-alueen itä-osaan, pakataan ja peitetään, jonka jälkeen alueella on turvallista liikkua ja esimerkiksi hajuhaittoja ei pääse leviämään enää ympäristöön.

Urakka on aloitettu kuluvan vuoden huhti-toukokuussa ja se on tarkoitus saada päätökseen joulukuun puoliväliin mennessä. Käytännössä siihen asti tehdään pilaantuneiden maiden kunnostustöitä ja mahdollisilta hajuhaitoilta ei voida välttyä kokonaan urakan aikana. Hajuihin varauduttu jo suunnitelmavaiheessa ja nyt urakkaa tehtäessä pilaantuneiden maiden kaivu- ja täyttöalueet pyritään pitämään mahdollisimman pieninä, jotta hajut pysyisivät paremmin hallittavissa. Lisäksi avattuja kaivantoja on sovittu peitettäväksi väliaikaisesti pressuilla tai esimerkiksi maatäytöillä.

Kun kaivuutyöt etenivät haisevalle vanhalle lietekerrokselle, työmaa käytiin läpi eri suunnista sekä läheisiä asuinalueita tutkittiin. Kävi ilmi, että hajua leviää työmaan ulkopuolelle - jopa asuinalueille asti - varsinkin tuulen ollessa tähän sopiva. Urakoitsijan kanssa on sovittu välittömistä peittämistoimenpiteistä työmaalla ja peittotyöt aloitettiin välittömästi. Työmaalle on asennettu myös tuulipussi, jolla päästään seuramaan tuulen suuntaa ja reagoimaan hajun leviämiseen ja estämiseen, nyt kun haisevia maakerroksia on kaivettu esiin.


Lisätietoja

Pilaantuneiden maiden urakka, hajut:
Putula Kalle
sähköposti moc.esiwotis)ta(iminukus.iminute

Urakoitsija, YIT:
Vastaava työnjohtaja
Ismo Salmela
sähköposti if.tiy)ta(iminukus.iminute

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:
Toimitusjohtaja
Timo Heinonen
sähköposti [email protected]