Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kuntien panostus työllistymisen edistämiseen purkaa pitkäaikaistyöttömyyttä

Julkaistu 27.6.2018 16.03

Pirkanmaan työttömyysaste on ensimmäistä kertaa yhteentoista vuoteen alle koko maan keskiarvon. Kokeilukuntien tarjoamien, uudenlaisten työllistämistä edistävien palvelujen määrä on vaikuttanut asiaan merkittävästi. Asiakkaiden aktivoinnin myötä tulevien työmarkkinatukisäästöjen ansiosta kunta voi panostaa entistä enemmän pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämiseen.

Tuoreen työllisyyskatsauksen mukaan Tampereen työttömyysaste on sulanut kevään aikana muita suuria kaupunkeja nopeammin. Esimerkiksi Oulu ja Turku ovat jo jääneet taakse. Tampereen kaupunkiseudun työttömyysaste on tällä hetkellä sama kuin koko maan keskiarvo. Tampereen kaupunkiseudun työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisessa kokeilussa ollaan tyytyväisiä erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden laskun jatkumiseen.

Viime vuoden elokuussa alkaneessa työllisyyskokeilussa Tampere ja yhdeksän muuta Pirkanmaan kuntaa otti hoitaakseen laajan asiakaskunnan työllisyyspalvelut. Kunnan tuottaminen työllisyydenhoidon palvelujen myötä työnhakijoiden palveluvastuu on selkiytynyt ja kokonaisvoimavarat on saatu entistä tehokkaampaan käyttöön.

Kokeilu on myös osoittanut, että kaikki työnhakijat eivät ole suoraan valmiita työmarkkinoille. Tähän tarpeeseen työllisyyskokeilussa on kehitetty uudenlaisia, asiakaslähtöisiä palveluita. Kunnan on mielekkäämpää panostaa työllistymistä edistäviin palveluihin kuin työttömyysetuuden rahoitukseen. Palveluissa olevien asiakkaiden määrä on yli kaksinkertaistunut ja palveluita on todella hyvin tarjolla.

- Sen lisäksi, että aktiivipalvelujen lisääminen on tullut todelliseen tarpeeseen aktiivimallin vuoksi, se on edistänyt merkittävästi asiakkaiden sijoittumista työmarkkinoille, kertoo palvelupäällikkö Tommi Eskonen Tampereen kaupungin työllisyyspalveluista.

Työnhakijoiden aktivoituminen palveluiden myötä on positiivinen seikka myös kuntien elinvoiman näkökulmasta. Työttömien osaaminen vahvistuu ja työnantajat saavat tarvitsemiaan työntekijöitä, verotulot lisääntyvät ja kuntien osuus työmarkkinatuen rahoituksesta vähenee. Positiivinen kierre syntyy, kun kunta säästää työmarkkinatukimaksuissa ja voi käyttää vapautuvaa rahaa entistä vaikuttavampiin työllistymistä edistäviin palveluihin. Työllisyyskokeilussa toivotaan, että kuntien elinvoimaan kytköksissä olevat työllisyyspalvelut voitaisiin jatkossakin hoitaa kunnissa.

- Kokeilun vastuulla olevien työnhakijoiden aktivointiaste on yli kaksinkertaistunut kokeiluaikana. Tällä hetkellä Pirkanmaan kokeilu pystyy tarjoamaan lähes kaikille asiakkailleen työllistymistä edistäviä palveluja. Kokeilun loppuessa on todennäköistä, että palveluissa joudutaan palaamaan kokeilua edeltävälle tasolle. Mikäli kunnilta puuttuu toimivalta työttömien palveluissa, ne eivät pysty vastaamaan kokonaisvaltaisesti kohderyhmän palveluista. Kokeilun tulisikin jatkua saumattomasti maakuntauudistukseen asti.


Lisätietoja

Tommi Eskonen
puhelin 050 361 1052
sähköposti [email protected]