Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen vanha tavara-asema siirretään

Julkaistu 25.6.2018 15.23

Tampereella paljon keskustelua herättänyt vanha tavara-asema Ratapihankadulla siirretään. Tampereen kaupunginhallitus päätti asiasta 25.6.

kuva: vanha tavara-asema Ratapihankadulla
 

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan asemakaavamuutoksen suunnittelu keskeytetään ja alueen ratkaisu toteutetaan jan olemassaolevan lainvoimaisen asemakaavan ja suunnitelmien mukaan. Kaupunki käynnistää tontinluovutus- ja konseptikilpailun vanhan tavara-aseman, asuintalon sekä ns. Morkun aukion pohjoispuolen toimitilakorttelista.

Tavara-aseman siirto sille kaavassa varatulle tontille ja Morkun talon purkamisen kustannuksiksi on arvioitu yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa, josta varsinaisen ulkopuolisen urakoitsijan kanssa tehtävän siirtourakan arvo on noin 2,6 miljoonaa euroa. Ratapihankadun ja Morkun aukion infrarakentamisen kustannuksiksi on arvioitu noin 4,3 miljoonaa euroa kaikissa vaihtoehdoissa. Tontinmyynnistä saadaan nykyisellä hintatasolla on noin 6 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen nyt tekemän ratkaisun pohjalta kaupunki pystyy myös hallitsemaan alueen kehittämisen kustannuksia.

Tavara-aseman siirto tilataan jo aiemmin siirtourakan voittaneelta yritykseltä. Siirto ja Ratapihankadun suoran linjauksen ja Rongan alikulkuyhteyden jatko voidaan toteuttaa siten, että rakentaminen alkaa jo vuonna 2019, jolloin ne valmistuvat alkuvuonna 2020. Asemakaavanmuutoksen jatkaminen olisi todennäköisesti tarkoittanut selvästi pidempää toteutusaikataulua.

Ennen siirtoa järjestetään tontinluovutus- ja konseptikilpailu toimistokorttelin, siirretyn tavara-aseman sekä rautatieläisten asuinrakennuksen kehittämisestä ja luovutuksesta. Tavara-asemarakennus siirtyy sen ostajan vastuulle. Konseptikilpailussa suojeltujen rakennusten kunnostus ja kehittäminen sidotaan toimistokorttelin toteuttamisen ehdoksi. Optiona annetaan mahdollisuus hakea kaavamuutoksella täydennysrakentamiselle ja kiinteistökehittämiselle suojeltujen rakennusten yhteyteen. Jos mahdollisesti käynnistettävän kaavamuutoksen tuloksena syntyy lisärakennusoikeutta, saa kaupunki siitä myyntihinnan kyseisen hetken hintatason mukaan.

Alueen liikenteen toimivuus on keskeistä, sillä Ratapihankatu yhdistää rantaväylän tunnelin itäisen liittymän ja Viinikan kiertoliittymän. Liikenteen sujuvuus kadulla on tärkeää keskustan liikennejärjestelmän toimivuuden kannalta. Aseman alue kehittyy tällä hetkellä erittäin voimakkaasti. Asemanseudulla on käynnissä useita hankkeita, suurimpana Kansi ja areena -hanke, joiden seurauksena alueelle muuttaa paljon uusia asukkaita, syntyy uusia työpaikkoja sekä aktiivisuus ja liikenne alueella kasvaa merkittävästi. Ratapihankadun ja tavara-aseman ratkaisematon tilanne on aiheuttanut häiriötä ja estää alueen kehitystä, kasvua ja työpaikkojen syntymistä. Nyt tehdyllä ratkaisulla saadaan yhdistettyä monille tamperelaisille tärkeän rakennuksen säilyttäminen ja alueen kehittäminen.


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu