Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tilapäisellä kevyen liikenteen sillalla sallitaan pyöräily

Julkaistu 25.6.2018 9.48

Tilapäisellä Tammerkosken ylittävällä kävelysillalla sallitaan myös pyöräily. Silta muutetaan maanantaina 25.6.2018 yhdistetyksi jalkakäytäväksi ja pyörätieksi. Pyöräilijöiden vauhtia sillalla halutaan kuitenkin rauhoittaa, joten nopeusrajoitukseksi sillalla asetetaan 10 km/h.

kuva: tilapäinen kävely- ja pyöräilysilta Hämeen sillan etetäpuolella
 

Tarkoituksena on helpottaa pyöräilyä keskustassa ja ohjata pyöräilyä Hämeensillalta tilapäissillalle. Tällä hetkellä Hämeensillan jalkakäytävillä pyöräilee päivittäin yli 1000 pyöräilijää aiheuttaen vaaraa sekä jalankulkijoille että itselleen.

Tammerkosken itäpuolelta sillalle pääsee nykyisiä kävely- ja pyöräteitä pitkin. Länsipuolella pyöräilyn helpottamiseksi Jugendtorin eteläreunan jalkakäytävä muutetaan yhdistetyksi kävely- ja pyörätieksi väillä Aleksis Kiven katu - Kirkkokatu. Siitä pyöräily sillalle jatkuu ajoradalla Keskustorin reunaa ja Värjärinkujaa pitkin.

Myös kävely- ja pyöräilyopastusta parannetaan Keskustorin ja Hatanpään valtatien suunnista uudelle sillalle. Ydinkeskustassa pyöräilyreitistön solmukohtiin lisätään opaskarttoja keskustan suositelluista pyöräilyreiteistä.

Jotta pyöräilijät pääsisivät sujuvasti Hatanpään valtatieltä Koskikatua Rongankadun pyöräilyn pääreitille, muutetaan Hämeenkadun eteläreunasta lyhyt osuus Hatanpään valtatieltä Koskikadun kohdalle yhdistetyksi kävely- ja pyörätieksi.

Hämeenkadun jalkakäytäville lisää pyöräily kielletty -liikennemerkkejä

Aiemmin kesäkaudella voimassa ollut käytäntö Hämeenkadun jalkakäytävien muuttamiseksi yhdistetyiksi kävely- ja pyöräväyliksi ei enää palaa. Pyöräily on sallittua vain ajoradalla sekä Keskustorin pohjoisreunan pyörätieosuudella. Pyöräilykielto Hämeenkatua reunustavilla väylillä tulee jatkumaan, kunnes Hämeenkadulle on rakennettu katusuunnitelmien mukaiset yksisuuntaiset pyörätiet.

Pyöräilykiellosta huolimatta suurin osa pyöräilijöistä on pyöräillyt Hämeenkadun kapeilla jalkakäytävillä. Liikennelaskentojen mukaan Hämeensillalla oli vuorokaudessa noin 16 000 kävelijää ja 1 300 pyöräilijää, joista 1 100 pyöräili jalkakäytävällä. Samaan aikaan uudella tilapäisellä sillalla oli 2 500 jalankulkijaa ja 150 pyöräilijää vuorokaudessa. Pyöräilykiellon huomioimiseksi Hämeenkadun jalkakäytäville lisätään pyöräily kielletty -liikennemerkkejä kadun itä- ja länsipäähän.

Uusi väliaikainen kävelysilta Tammerkosken yli
Tilapäinen kevyen liikenteen silta rakennettiin, koska Hämeensilta on remontissa. Silta johtaa Värjärinkujan kohdalta Tammerkosken yli Verkarannan taidetalon kulmalle.

Lisätietoja

Liikenneinsinööri
Timo Seimelä
puhelin 040 758 2104


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen