Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen Asemakeskuksen suunnittelu etenee

Julkaistu 21.6.2018 9.57

Tampereen keskustan kärkihanke asemanseudun kehittäminen on täydessä vauhdissa. Alueen ytimeen muodostuvan Asemakeskuksen yleissuunnitelman laadinta aloitettiin maaliskuussa, ja myös maanalaisen pysäköintilaitoksen hankesuunnittelu on meneillään.

Tampereen Asemakeskus on yksi pääradan Helsinki–Tampere-yhteysvälin isoista kehityshankkeista, jonka toteuttamisen aluetaloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä. Pääradan varren kehityshankkeilla edistetään kokonaisvaltaisesti valtakunnallista rautatiejärjestelmän toimivuutta, palvelujen saatavuutta ja laajempia kehitystavoitteita.

Tampereen rautatieaseman matkustajamäärä on kasvanut voimakkaasti, ja vuonna 2017 tehtiin 4,7 miljoonaa junaliikenteen saapunutta ja lähtenyttä matkaa. Matkustajien määrän ennustetaan edelleen kasvavan vuoteen 2035 mennessä 0,5 prosenttia vuosittain.

Tampereen rautatieaseman ympäristö on vetovoimainen liike-elämän keskus erinomaisen saavutettavuutensa ansiota. Aseman läheisyyteen on jo rakenteilla useita merkittäviä rakennushankkeita, jotka tuovat alueelle runsaasti liike- ja toimistotilaa, asumista, kaksi uutta hotellia ja monitoimiareenan.

Yleissuunnittelua ja asemakaavoitusta

Asemakeskuksen yleissuunnittelussa otetaan huomioon asemakaavan valmisteluaineiston nähtävillä olon aikana saatu palaute kaupunkilaisilta, viranomaisilta sekä naapurikiinteistöjen omistajilta. Hankkeen kaavoitus etenee tiiviisti yleissuunnitelman laadinnan rinnalla.

Hankkeeseen kuuluu vuonna 2017 valmistuneen vaihtoehtojen tarkastelun mukaan yhteensä hieman alle 200 000 kerrosneliömetriä uudisrakentamista. Hanke sisältää lisäksi kokonaiskapasiteetiltaan noin 1800 ajoneuvon maanalaisen pysäköintilaitoksen, joka on tarkoitus toteuttaa P-Hämpin laajennuksena ja osana keskustan pysäköinnin kokonaisjärjestelmää.

Asemakeskus on käyttötarkoituksiltaan sekoittunut ja keskustamainen. Se jatkaa ja täydentää Kansi ja Areena -hanketta, jonka eteläosan rakentaminen on jo alkanut. Asemakeskushanke sisältää rakennusten lisäksi laadukkaita julkisia kaupunkitiloja. Nykyinen rautatieasemarakennus on suojeltu, ja se säilytetään osana uutta rakennuskokonaisuutta.

Asemakeskushankkeen yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2019 alussa, ja pysäköintilaitoksen hankesuunnitelma valmistuu 2018 aikana. Tavoitteena on asettaa asemakaavojen aineistot seuraavan kerran nähtäville yleissuunnitelmien kanssa keväällä 2019.

Sujuvat ja esteettömät matkaketjut

Asemakeskushanke liittyy toiminnallisesti kiinteästi parhaillaan rakennettavaan ja vuonna 2021 valmistuvaan raitiotiehen sekä linja-autojen terminaalin sijoittamiseen Tullin kaupunginosan länsireunaan. Tavoitteena ovat sujuvat ja esteettömät matkaketjut.

Asemakeskus kytkeytyy myös matka-ajaltaan tehokkaan lentokenttäyhteyden kehittämiseen sekä Helsinki-Vantaan että Tampere-Pirkkalan lentoasemille. Sujuvat kävely- ja pyöräily-yhteydet sekä toimivat saattoliikenteen ratkaisut ovat olennaisia tavoitteita Asemakeskuksen suunnittelussa.

Henkilöratapihan suunnittelu alkamassa

Osana Asemakeskushanketta Liikennevirasto käynnistää tämän vuoden aikana henkilöratapihan ratalain mukaisen suunnittelun, mikä ajoittuu vuosille 2019–2022. Muutosten suunnittelu perustuu vuonna 2010 valmistuneeseen Tampereen henkilöratapihan muutoksen yleissuunnitelmaan.

Muutosten toteutus voisi näillä näkymin alkaa vuonna 2023. Liikennevirasto käynnistää myös Itsenäisyydenkadun ratasillan muutosten suunnittelun, jonka tarkoituksena on luoda edellytykset raitiotieliikenteen pysäkille muuttuvine katujärjestelyineen ja pysäkin toiminnalliselle liittymiselle Asemakeskuksen tiloihin.

Liikennevirasto, Tampereen kaupunki ja VR Group haluavat yhteistyössä luoda edellytykset Tampereen ratapihan ympäristön kehityshankkeille, koska niillä on merkittävä alueellinen ja valtakunnallinen merkitys. Asemakeskuksen suunnittelun ja rakentamisen läpiviennissä tullaan muiden pääradan varren kehityshankkeiden tapaan kaikilta osin huolehtimaan rautatieliikenteen toimivuudesta ja häiriöt matkustajaliikenteelle ja kuljetuksille minimoidaan.


Lisätietoja

Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860
sähköposti [email protected]

VR Group
Kiinteistökehityspäällikkö
Kai Perhola
puhelin 040 8621 831

Liikennevirasto
Aluepäällikkö
Mikko Heiskanen
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Leea Hyry