Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kaupunkilaisilta satoja hyviä ideoita Keskustorin kehittämiseksi

Julkaistu 20.6.2018 12.08

Talvella järjestetyt karttakyselyt ja työpajat tuottivat satoja hyviä ideoita kaupungin keskeisimmän paikan parantamiseksi. Tavoitevaiheen palautteesta on tehty video, jossa digitaaliseen kaupunkimalliin perustuvan animaation keinoin näytetään millaisilta jotkin kuntalaisten toivomat muutokset näyttäisivät suhteessa nykytilanteeseen. Video ja palauteraportti löytyvät osoitteesta www.tampere.fi/keskustori.

Saadun palautteen perusteella Keskustorille kaivataan lisää mahdollisuuksia oleskelulle ja viihtymiselle, tapahtumille ja palveluille. Monien mielestä osa nykyisistä parkkipaikoista ja bussipysäkeistä sopisi hyvin tähän tarkoitukseen. Myös lisää vehreyttä ja leikkialueita toivottiin, samoin ulos näkyvää aktiivista toimintaa virastokortteleiden ensimmäisiin kerroksiin, jotka viikonloppuisin ja iltaisin tyhjillään. Monet toivoivat parannusta puistojen ja aukioiden turvallisuuteen. Kävely-yhteydet esimerkiksi Finlaysonille ovat nykyisellään monen mielestä huonosti löydettävissä. Moni vastaaja arvosti paikan historiaa.

- Bussikatosten kohta ja virastokortteleiden kehittäminen ovat isoja ja rakentamista vaativia kohteita, joita mietitään lähivuosina. Kaupunkilaisilta saadut näkemykset ovat tärkeä lähtökohta yhteisen kaupunkitilan kehittämiselle, toteaa Viiden tähden keskustan hankekehityspäällikkö Minna Seppänen.

- Kaupunki koittaa löytää myös nopeita konsteja paikan elävöittämiseksi ja viihtyisyyden parantamiseksi. Nämä voivat liittyä raitiotien rakentamiseenkin. Muutama viikko sitten valmistunut väliaikainen kävelysilta Verkarannasta Värjärinkujalle on uusi kiinnostava kävelyreitti Tammerkosken yli. Hämeensillan remontin jälkeen pääsee Keskustorille myös rantaa pitkin Laikun suunnalta, kertoo Seppänen.

Palaute- ja tavoitevaiheen aikana kuultiin eri muodoissa kaupungin lukuisia eri sidosryhmiä. Tietoa ja palautetta kerättiin verkkokyselyn sekä lukuisten sidosryhmätyöpajojen avulla vuoden 2017 lopulla ja 2018 alussa. Sidosryhmistä työhön osallistuivat muun muassa kaupungin hallintokunnat, alueen kiinteistönomistajat, kaupunkilaiset sekä yhdistykset, yrittäjät, arkkitehdit, koululaiset ja opiskelijat. Työskentelyssä hyödynnettiin muun muassa Keskustorin digitaalista 3D-mallia, Galleria Nottbeckin virtuaaliluolaa, 3D-tulostettuja pienoismalleja, sekä aukionsuunnittelupeliä ja karttakyselyä.

Keskustorin alueen liikennesuunnittelu alkaa kesäkuussa osana Tampereen läntisen keskustan katuverkon yleissuunnittelua. Keskustorilla 2017 - 2018 tehtyjen kaupunkiarkeologisten maatutkausten tulosten analysointi on käynnissä, ja tuloksista tiedotetaan syksyllä. Keskustorille on lisäksi valmisteilla älypuhelimella toimiva rakennetun ympäristön historian digitaalinen opastussovellus yhteistyössä Smart Tampere -kehitysohjelman kanssa.

Keskustorin visiointi jatkuu kesäkuussa kutsutilaisuuksilla ja syksyllä myös yleisötapahtumilla. Kaupunginhallitus linjaa jatkosuunnittelun periaatteita syksyllä.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki
Hankekehityspäällikkö
Minna Seppänen
puhelin +358 40 150 9857
sähköposti [email protected]

Keskustorin visiotyön konsultti WSP
Kehityspäällikkö
Susanna Harvio
puhelin 050 316 0193
sähköposti [email protected]


Teksti Minna Seppänen / Anna-Leea Hyry