Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen Infra Liikelaitoksen uudelleenorganisoitumisen vaihtoehtoja punnitaan

Julkaistu 19.6.2018 15.22

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 19.6.2018 saamansa selvityksen perusteella, että Tampereen Infra Liikelaitoksen organisaatiomuutoksen valmistelua jatketaan selvittämällä tarkemmin kaksi eri vaihtoehtoista toimintatapaa. Vaihtoehtoina ovat Tampereen Infra Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhdistyminen tai Infrasta muodostettava erillinen osakeyhtiö. Tavoitteena on mahdollistaa organisaatiomuutoksen toteuttaminen ensi vuoden alussa.

Lisäksi konsernijaosto haluaa jatkoselvitystä kaupunkiympäristön palvelualueen ja yhtiön välisestä työnjaosta, rajapinnoista ja sopimusmallista erikseen rakennuttamisen, kunnossapidon ja paikkatietotekniikkaan liittyvän kokonaisuuden osalta.

KPMG Oy arvioi Infra Liikelaitoksen toiminnan vaihtoehtoisista järjestämistavoista nykyisen liikelaitosmallin lisäksi virastomallin, liikelaitos kokonaisvastuumallilla sekä kaksi osakeyhtiömallia, joista arvioitiin Infran ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimintojen yhdistäminen samaan osakeyhtiöön sekä Infran toiminta omana osakeyhtiönä. Vertailussa parhaaksi vaihtoehdoksi osoittautui vaihtoehto, jossa Infra Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n toiminnat yhdistettäisiin. Kokonaisuuteen voidaan mahdollisesti liittää kaupunkiympäristön palvelualueen määrättyjä toimintoja. Yhdistyminen mahdollistaisi parhaiten muun muassa toiminnan kehittämisen, talouden positiivisen tehostamisen ja kasvupotentiaalin alueellisella yhteistyöllä.

Uudelleenorganisoitumisen tulee vahvistaa kaupungin strategiseksi katsomia toimintoja, ja taloudellisten vaikutusten tulee olla valtuuston linjaamien tavoitteiden mukaisia. Jatkoselvityksessä arvioidaan kaupunkikonsernin kokonaisetua: taloudellisten, laadullisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista ja riskienhallintaa.

Infra Liikelaitoksen ja kaupunkiympäristön palvelualueen rajapintoja tarkasteltiin kolmessa eri toimintoja käsittelevässä työryhmässä (paikkatietotekniikka, kunnossapito, rakentaminen/rakennuttaminen). Työryhmissä on ollut edustus Infrasta, kaupunkiympäristön palvelualueelta, Tampereen Tilapalvelut Oy:stä ja omistajaohjausyksiköstä. Työryhmien havaintojen mukaan nykymallissa on kehitettävää ja yhtenä varteenotettava vaihtoehtona on Infran ja kaupunkiympäristön palvelualueen toimintokohtainen yhdentyminen ja toimintamuodon jatkaminen osakeyhtiömuodossa kokonaisvastuumallin periaattein. Toteutusaikataulun osalta rajapintoihin liittyvät muutokset ovat realistisia aikaisintaan vuoden 2020 alusta lukien.

Infran uudelleenorganisoitumista käsitellään ohjausryhmässä, jossa on edustus omistajaohjausyksiköstä, Infra Liikelaitoksesta, kaupunkiympäristön palvelualueelta ja Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. Ohjausryhmässä on henkilöstön edustajat Infra Liikelaitoksesta, kaupunkiympäristön palvelualueelta ja Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. Asiaa on käsitelty myös yhteistoimintaryhmien kokouksissa ja esitelty muun muassa Infra Liikelaitoksen johtokunnassa.


Lisätietoja

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Arto Vuojolainen
puhelin 050 345 1397
sähköposti [email protected]

Controller
Ville Taivassalo
puhelin 040 801 6656
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell