Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuosiraportti 2017

Julkaistu 19.6.2018 15.12

Positiivinen tuloskehitys jatkui Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä vuonna 2017. Tytäryhteisöt paransivat operatiivista tulostaan huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Tiedot käyvät ilmi kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden vuoden 2017 toiminnasta kootusta vuosiraportista, jossa esitetään yhtiöiden perustietojen lisäksi keskeisiä tapahtumia ja tuloksia tilinpäätösanalyysin muodossa.

Kaupungin omistamista 15 suurimmasta tytäryhteisöstä 10 paransi nettotulostaan vuodesta 2016. Nettotulos on keskeinen tuloslaskelmaerä myös siksi, että yhtiöiden maksamat osingot lasketaan yhtiöiden nettotuloksesta. Kokonaisuutena kaupungin saama osinkotulo oli tuloksista yhteensä 19,1 miljoonaa euroa. Kaupungin yhteenlasketut osinkotulot kasvoivat vuoden takaiseen tilanteeseen nähden 25 prosentilla eli 3,8 miljoonalla eurolla.

Yhteisöjen tunnuslukujen tulkinnassa on otettava huomioon toiminnan luonne. Esimerkiksi elinkeinopoliittisten yhtiöiden tavoitteena ei ole voiton maksimointi, vaan kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttaminen. Asuntoyhteisöt toimivat yleishyödyllisyyden statuksen alla ja ohjauksessa, mutta pyrkivät terveeseen talouteen, vaikka eivät osinkoa jaakaan. Sen sijaan puhtaasti liiketaloudellisin periaattein toimivissa yhtiöissä toiminnan tuloksellisuus ja omistaja-arvon kasvattaminen ovat tärkeitä näkökulmia kaupungin strategisten tavoitteiden ohella.

Kaupunkikonsernin suurimman yhtiön Sähkölaitos-konsernin liikevaihto laski hieman, mutta liiketoiminnan kannattavuus parani jälleen edellisestä vuodesta. Sähkölaitoksen nettotulos kasvoi 5,4 miljoonalla eurolla 30,7 miljoonan euron tasolle.

Raportin mukaan voidaan sanoa, että Sähkölaitoksen investoinnit sekä uusiutuvaan ja kotimaiseen energiaan perustuva uusi tuotantorakenne ovat alkaneet tuottaa erinomaista tulosta ja myös osinkotuottoa Tampereen kaupungille. Sähkölaitos-konsernin sijoitetun pääoman tuotto on toimialallaan erinomaisella, lähes 11 prosentin, tasolla (2016: 9,8 %).

Kasvua liikevaihdossa

Liikevaihdolla mitaten merkittävimmistä yhtiöistä ja säätiöistä kaikki muut paitsi Tampereen Sähkölaitos -konserni ja Tammenlehväsäätiö-konserni pystyivät kasvattamaan liikevaihtoaan. Särkänniemi Oy:n liikevaihto kasvoi peräti 11,6 prosentilla 18,6 miljoonaan euroon (2016: 16,7 milj. euroa). Myös Särkänniemi Oy:n liiketoiminnan kannattavuus parantui huomattavasti. Yhtiö saavutti 0,8 miljoonan euron nettotuloksen (2016: -0,3 milj. euroa) eli nettotulos kasvoi viime vuoteen verrattuna peräti 1,1 miljoonalla eurolla. Tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen jälkeen oli 0,7 miljoonaa euroa.

Kokonaisuutena Tampereen kaupungin 15 suurimman yhteisön yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Yhteisöjen nettotulokset olivat yhteensä 71,4 miljoonaa euroa, jossa on 15 miljoonaa euroa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden 2017 raportti on järjestyksessään neljästoista kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta koottu vuosiraportti.


Lisätietoja

Controller
Annina Nääppä
puhelin +358407493590
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell