Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen

Julkaistu 19.6.2018 8.14

Tampereen vuoden 2017 tilinpäätös hyväksyttiin 18.6.2018 kaupunginvaltuustossa. Kaupungin tilikauden tulos oli asetettua tavoitetta parempi. Palvelualueiden työvoimakustannukset toteutuivat pääsääntöisesti joko kokonaan tai osittain vuosisuunnitelman mukaisesti. Tilinpäätöksen tilikauden tulos muodostui 10,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja tilikauden alijäämä oli 6,8 miljoonaa euroa. Tulos toteutui 12,8 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempana.

Tammerkoski
 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion menojen ylitykset, tuloksen alitukset ja investointimäärärahojen ylitykset. Nettomenot pienenivät 0,6 prosenttia, mutta kun huomioidaan perustoimeentulotukien siirto Kelaan ja kilpailukykysopimuksen vaikutukset, oli vertailukelpoinen nettomenojen kasvu 2,0 prosenttia. Toimintakate oli 2,1 miljoonaa euroa ja vuosikate 85 miljoonaa euroa, joka kattoi suunnitelmapoistoista 82 prosenttia.

Vuonna 2017 nettoinvestoinnit olivat 183,5 miljoonaa euroa, mikä alitti vuosisuunnitelman 47,8 miljoonalla euroalla. Asukaskohtainen lainamäärä oli vuoden lopussa 2 275 euroa. Tampereen verorahoitus pieneni vuoteen 2016 verrattuna 9,4 miljoonaa euroa. Verotulot kasvoivat 2,5 prosenttia yhteisöveron ja kiinteistöveron kasvun vuoksi. Valtionosuudet pienenivät 10,1 prosenttia.

Palkallisten henkilötyövuosien määrä vuonna 2017 oli 14 267 henkilötyövuotta, josta palkkatuetun henkilöstön osuus oli 193 henkilötyövuotta. Henkilöstökulut alittivat vuosisuunnitelman 7,7 miljoonalla eurolla erityisesti eläkemenoperusteisten maksujen vuoksi. Vertailukelpoiset henkilöstökulut kasvoivat 0,6 prosenttia.

Tampereen konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin kaikkiaan 66 konserniyhteisöä, joita ovat 49 tytäryhteisöä, 3 kuntayhtymää ja 9 konsernin kannalta olennaista osakkuusyhteisöä sekä 5 säätiötä. Konsernin tilikauden tulos oli 55,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Konsernin investointimenot olivat 425,4 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 3,6 miljardia euroa. Omavaraisuusaste oli 43 prosenttia. Konsernilla oli lainaa 1,45 miljardia euroa eli 6 271 euroa asukasta kohden.


Lisätietoja

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell