Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Selkeä enemmistö raitiovaunun väriarvioista osoitti − parhaimmat värit punainen ja vaaleansininen

Julkaistu 1.6.2018 9.21

Tampereen raitiovaunun värien toimivuutta kartoittaneen kyselyn mukaan arvioista selkeän enemmistön eli 85 prosentin mukaan yksi tai useampi esitetyistä värivaihtoehdoista luo onnistuneesti niitä mielikuvia, joita raitiovaunuun halutaan liittää. Kolmesta vaihtoehdosta parhaiten väriarvioinnissa pärjäsivät punainen ja vaaleansininen. Sen sijaan tummansininen sai arvioinnissa selkeästi heikoimmat arviot.

Arviointi ei ollut äänestys suosituimmasta raitiovaunun väristä, vaan sen tavoitteena oli kerätä tietoa siitä, kuinka hyvin eri värit herättävät haluttuja mielikuvia. Reilun viiden viikon ajan tamperelaisten näkemyksiä kartoittanut väriarviointi keräsi yhteensä 14 314 arviota ja 4 574 avointa kommenttia. Yhden henkilön oli mahdollista osallistua väriarviointiin useita kertoja.

− Tamperelaiset ovat olleet todella aktiivisesti mukana pohtimassa raitiovaunun värejä. Haluan kiittää jokaista väriarvioinnin osallistujaa, joilta saimme hyviä näkemyksiä raitiovaunun muotoiluun, toimitusjohtaja Pekka Sirviö Tampereen Raitiotie Oy:stä sanoo.

Väriarvioinnissa kolmea päävärivaihtoehtoa arvioitiin suhteessa viiteen eri määreeseen, jotka olivat värin sopivuus kaupunkikuvaan, erottuvuus muusta liikenteestä sekä värin ajattomuus, tyylikkyys ja rohkeus. Kukin määre pisteytettiin yhdestä yhdeksään niin, että yhden värin kokonaispisteet olivat vähintään viisi ja enintään neljäkymmentäviisi.

Lähes 12 200 (85 %) arvion mukaan yksi tai useampi värivaihtoehdoista on saanut positiivisen kokonaisarvion näillä viidellä annetulla määreellä mitattuna eli värin arviossa saamat yhteispisteet olivat yli 25. Sen sijaan ainoastaan reilu 1 400 (15 %) arviota pisteytti kaikki värivaihtoehdot neutraalisti tai kielteisesti, eli värin arviossa saamat yhteispisteet jäivät joko 25 pisteeseen tai menivät sen alle.

Tulosten mukaan suurin yksimielisyys vallitsee siinä, että punainen nähdään vaihtoehdoista parhaiten erottuvaksi (73 % arvioiden kokonaismäärästä). Punainen arvioitiin myös rohkeimmaksi. Vaaleansininen arvioitiin kaupunkikuvaan parhaiten sopivaksi ja tyylikkäimmäksi. Tummansininen jäi kaikilla mielikuvamääreillä heikoimmaksi lukuun ottamatta ajattomuutta.

Arvioista 68 prosenttia jätettiin ilman avointa kommenttia. Avoimien kommenttien perusteella 17 prosenttia arvioista sisälsi toiveen pinkistä tai vaaleanpunaisesta ratikasta. Avoimissa kommenteissa esitettiin muitakin väritoiveita, perusteltiin omia vastauksia ja kerrottiin näkemyksiä vaunun muotoilulle.

Avoimien kommenttien tarkka läpikäynti on käynnissä ja valmistuu kesäkuussa. Avoimia kommentteja ja mielikuvatestauksesta saatuja tietoa käytetään raitiovaunun päävärin määrittelyssä, joka tapahtuu osana raitiovaunun kokonaismuotoilua.

− Meillä alkaa olla jo hyvä kokonaiskuva tamperelaisten odotuksista raitiovaunun värille ja siitä, miten hyvin värivaihtoehdot luovat eri mielikuvia. Tätä kuvaa täydentävät myös lukuisat muut kyselyt, joita aiheen ympärillä on tehty. Huomioimme näistä kaikista saadut tiedot raitiovaunun muotoilutyössä. Tarkemmat jatkolinjaukset teemme, kun avoimet kommentit on saatu läpikäytyä, Sirviö kertoo.

Näin väriarviointi pisteytettiin

Väriarvioinnissa vastaaja arvioi kutakin mielikuvamäärettä liukusäätimen avulla sen mukaan oliko määreen kanssa samaa vai eri mieltä. Arvioinnissa kukin viidestä määreestä pisteytettiin yhdestä yhdeksään arvioijan mielipiteen vahvuuden mukaan. Jos arvioija oli sitä mieltä, että väri ei vastaa annettua mielikuvamäärettä, sai määre yhdestä neljään pistettä. Jos vastaaja oli sitä mieltä, että väri vastaa kyseistä mielikuvamäärettä, määre sai kuudesta yhdeksään pistettä. Lopuksi jokaisen värin määrekohtaiset pisteet laskettiin yhteen. Jos yksittäisen värin yhteispisteet olivat yli 25, kokonaisarvio katsottiin positiiviseksi. Vastaavasti, jos yhteispisteet olivat alle 25, kokonaisarvio luokiteltiin negatiiviseksi, ja 25 pisteen arviot neutraaleiksi.


Lisätietoja

Tampereen Raitiotie Oy
Toimitusjohtaja
Pekka Sirviö
puhelin 040 334 5798
sähköposti [email protected]


Teksti Tampereen Raitiotie Oy