Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kaupunki edellyttää korjauksia maakunta- ja soteuudistukseen

Julkaistu 31.5.2018 14.00

Tampereen kaupunki suhtautuu kriittisesti maakunta- ja soteuudistukseen. Kaupunginhallitukselle 4.6. esitettävässä lausuntoluonnoksessa todetaan, että väestön ikääntymisen, palveluiden kysynnän kasvun ja julkisen talouden paineiden vuoksi valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta tarvitaan. Nyt esitetyllä tavalla tavoitteita ei saavuteta. Kaupungin lausuntoluonnos menee edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Uudistus tulisi toteuttaa harkitusti ja vaiheittain. Näin voitaisiin välttää kerralla toteutettavan ison uudistuksen palvelujen jatkuvuudelle aiheuttamat riskit. Varsinkin suurten kaupunkien kehittämät ratkaisut monimuotoisiin haasteisiin ovat usein asuinaluekohtaisia ja poikkihallinnollisia. Tällaisia ovat esimerkiksi asuinalueiden parantaminen, aikuissosiaalityö, perheiden tukeminen, kotouttamisen edistäminen, pitkäaikaistyöttömien palvelut, kasvatus- ja opetuspalvelut sekä nuorisotyö. Palveluiden järjestäminen ja kehittäminen liittyy kiinteästi myös alueiden- ja maankäytön suunnitteluun. Palvelujen sujuvuutta ja ei saa vaarantaa luomalla keinotekoisia raja-aitoja.

Tampereella on mm. etupainotteisesti purettu kehitysvammaisten laitoshoitoa, kehitetty hyvinvointineuvolatoimintaa ensimmäisten joukossa Suomessa sekä luotu Tesomalle Suomen ensimmäinen hyvinvointipalveluiden allianssimalli. Tampereella saavutettuja tuloksia ja kokemuksia on hyödynnettävä osana uudistusta.

Kunnat käyttävät nykyisin vuositasolla työllisyydenhoitoon noin miljardi euroa eli enemmän kuin ELY-keskukset ja TE-toimistot yhteensä. Jotta kunnat myös tulevaisuudessa osallistuisivat nykyisen suuruisilla resursseilla työllisyydenhoitoon, tulee niille jättää siihen työkaluja. Tällaisia työkaluja ei nyt annettuun hallituksen esitykseen ei sisälly. Työmarkkinatuen kuntaosuuden tulee järjestämisvastuun vaihtuessa siirtyä maakuntien tai kokonaan valtion maksettavaksi. Järjestämis- ja rahoitusvastuiden tulisi olla samalla taholla. Kuntaosuuden maksattaminen kunnilla ilman vaikuttamiskeinoja on ongelmallista.

Maakunta- ja sote-uudistuksen taloudellisia vaikutuksia kaupunkien toimintakykyyn yhdessä valtionosuusjärjestelmän uudistamisen kanssa ole ollut mahdollista arvioida kunnolla. Riskinä on kuntien tulevien valtionosuuksien pieneneminen maakuntien sote-menojen paineesta johtuen samaan aikaan kun kuntien tuloverot pienenevät alle puoleen nykyisestä. Tampereen valtionosuudet ja taloudellinen asema on turvattava osana uudistusta. Kasvavat kaupungit tarvitsevat jatkossakin ennen kaikkea uusia kouluja, varhaiskasvatuksen palveluja ja maankäytön sekä logistiikan investointeja.

Tampereen seudulla tulee olla pääkaupunkiseutuun rinnastettavat erivapaudet osana lainsäädäntöä. Suurten kaupunkien roolia osana uudistusta on vahvistettava. Keinona voi olla esimerkiksi suurten kaupunkien maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusmenettelyn turvaaminen ja täten suurten kaupunkien ja seutukuntien rahoitusaseman vahvistaminen valtion tasolla ja osana valtioneuvoston työskentelyä.


Lisätietoja

Yhteysjohtaja
Tuukka Salkoaho
puhelin 040 806 3086
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu