Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampere hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026

Julkaistu 30.5.2018 15.01

Tampere hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026, jolloin suomalainen kaupunki voi seuraavan kerran olla kulttuuripääkaupunkina. Hankkeen avulla Tampereesta halutaan luoda entistäkin vetovoimaisempi elämyskaupunki.

Tammerkoski ja Patosilta
 

Viime vuosina Tampere on kehittynyt monin tavoin vetovoimaiseksi kaupungiksi ja on vahvistanut mainettaan kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina. Tampereelle matkailijoita houkuttelevat paitsi lukuisat tapahtumat ja kulttuurielämykset myös kaupungin tunnelmallinen ja omaleimainen miljöö. Kaupungin teollinen historia näkyy keskustan kaupunkikuvassa, jota hallitsee Tammerkosken kansallismaisema punatiilitehtaineen. Myös luontomatkailijalle Tampereen seudulla on paljon tarjottavaa. Muun muassa nämä Tampereen vahvuudet antavat hyvän pohjan kulttuuripääkaupunkihankkeelle.

Kulttuuripääkaupunkeina aiemmin toimineet kaupungit ovat arvioineet, että statuksesta on ollut sekä taloudellista että imagollista hyötyä. Kaupungit ovat erityisesti kokeneet, että kaupungin brändi on parantunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti, kulttuurielämään on saatu uudenlaista vetoa ja matkailu on vahvistunut.

Tampereella hanke aiotaan kytkeä osaksi keskeisiä kehitysohjelmia ja palveluja. Hankkeen avulla on mahdollista saada lisää merkityksellistä sisältöä kaupunkikehitysohjelmiin sekä muun muassa Hiedanrantaan, tapahtuma-alueisiin ja taidemuseoihin. Hankkeen toivotaan lisäävän Tampereen kansainvälistä tunnettuutta sekä matkailijoiden määrää. Hankkeen halutaan myös vahvistavan tamperelaisten kotikaupunkiylpeyttä ja asumisviihtyisyyttä.

Tavoitteena on, että alueen työllisyys paranee, kun hanke vahvistaa elämystaloutta ja luo työpaikkoja luoville aloille. Sillä arvioidaan olevan positiivinen työllisyysvaikutus myös muille aloille. Menestyneet Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeet ovat luoneet talousalueilleen 8-12-kertaisen taloudellisen toimeliaisuuden kaupungin omaan panostukseen verrattuna. Status lisää matkailijoiden määrää varsinaisena tapahtumavuonna 10-15 prosenttia, ja matkailijoiden määrä säilyy yleensä korkealla tasolla pitkään tai jopa pysyvästi.

Hankkeessa pyritään luomaan yhteistyöverkosto, jossa ovat tiiviisti mukana sidosryhmät sekä seudun muut kunnat.

Hakemus jätetään 2020

Hakemus kulttuuripääkaupungiksi jätetään vuonna 2020. Riippumaton eurooppalainen asiantuntijapaneeli nimeää jatkoon pääsevät, ja lopullinen hanke-esitys jätetään vuoden 2021 lopussa.

Hakemuksen valmistamiseen tälle vuodelle on varattu 300.000 euroa, vuosille 2019-2020 varataan 400.000-500.000 euroa vuosittain. Varsinaisen hankkeen kustannukset määrittyvät sen perusteella, millainen sisällöllinen ja infrastruktuuriin liittyvä ohjelma hakuprosessin myötä rakentuu. Arviolta kustannukset ovat 5-6 vuoden aikana noin 50 miljoona euroa, josta kaupungin osuus on 15-20 miljoonaa euroa.

Tampereen hakemisesta kulttuuripääkaupungiksi päätettiin kaupunginhallituksessa 28.5.2018. Tampereen lisäksi Mänttä-Vilppula ja Oulu ovat ilmoittaneet hakevansa vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Suomalaisista kaupungeista kulttuuripääkaupunkeja ovat aiemmin olleet Helsinki vuonna 2000 ja Turku vuonna 2011.


Lisätietoja

Sivistyspalvelujen johtaja
Lauri Savisaari
puhelin 040 801 6081
sähköposti [email protected]

Kilpailukykyjohtaja
Anna-Kaisa Heinämäki
puhelin 040 639 7701
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki

Kuvat Susanna Lyly