Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n omistukseen kaikki hallit

Julkaistu 29.5.2018 17.02

Tampereen kaupunki aikoo osallistua Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n osakeantiin noin 4,3 miljoonalla eurolla ja maksaa osakkeiden merkinnän luovuttamalla A-, B- ja C-hallit apporttina yhtiölle. Yhtiö omistaa jo kaksi uusinta rakennusta eli D- ja E-hallin. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 29.5.2018 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hallien luovuttamista. Tontit jäävät kaupungin omistukseen, ja maanvuokrasopimuksesta tehdään erillinen päätös.

Rakennukset luovutetaan siinä kunnossa kuin ovat, ja yhtiö vastaa ylläpidosta, kunnossapidosta ja tulevista peruskorjaustoimenpiteistä. Tampereen Messut Oy sijoittaa osakeannissa oman osuutensa rahana, joka on noin 2,2 miljoonaa euroa.

Hallien hajautunut omistus ei ole ollut eduksi kokonaisuuden kannalta. Kaikkien osapuolten käsityksen mukaan kokonaisuus ja kehittäminen olisivat tehokkaammin hoidettavissa yhden omistajan mallissa.

Hallien luovutuksella ei ole vaikutusta urheiluun tai urheiluseurojen toimintaan. Hallien käyttöpäivät pysyvät nykyisellä tasolla. Tulevissa investoinneissa ja peruskorjauksissa huomioidaan tasapuolisesti liikunnan ja messutoiminnan tarpeet. Positiivinen vaikutus kaupungin talouteen syntyy merkittävän investointivastuun poistumisena: yhtiön kehittämisen kannalta kaupungin kiristyvä investointiraami ei vaaranna hallien kunnossapitoa ja kehittämistä. Luovutettavien rakennusten yhteenlaskettu tasearvo oli huhtikuun lopussa 885 036,60 euroa ja luovutusvoittoa syntyy 3,4 miljoonaa euroa.

Vuonna 2005 kaupungin ja Tampereen Messut Oy:n perustama Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy hallinnoi urheilu- sekä messu- ja tapahtumatilojen kokonaisuutta, jossa asiakkaina ovat liikuntapalveluiden osalta Tampereen kaupunki ja muun toiminnan osalta Tampereen Messut Oy. Yhtiön osakekannasta kaupunki omistaa 66 prosenttia ja Tampereen Messut Oy 34 prosenttia.


Lisätietoja

Rahoituspäällikkö
Janne Salonen
puhelin 040 560 0702
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell