Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Lautakunta korjasi yksityisen päivähoidon palvelusetelin arvoa

Julkaistu 24.5.2018 19.56

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvo määritellään Tampereella suhdeluvun 1/7 mukaisesti myös 1.8.2018 alkavalla kaudella. Sivistys- ja kulttuurilautakunta muutti 24.5.2018 aikaisempaa päätöstään, jossa suhdelukuna oli 1/8. Palvelusetelin korkein arvo indeksitarkistuksen jälkeen on yli kolmivuotiaasta lapsesta 792,59 ja alle kolmivuotiaasta 1196,81 euroa.

Suhdeluvulla määritellään, kuinka monta lasta ryhmässä voi olla yhtä hoitajaa kohti. Lautakunnan korjatun päätöksen mukaan palvelusetelipäivähoidolla toteutettavassa päivähoidossa yhtä hoitajaa kohti voi olla enintään seitsemän kokopäivähoidossa olevaa yli kolmivuotiasta lasta. Lasten päivähoidosta annetun asetuksen mukaan yli kolmivuotiaiden ryhmässä voi olla kahdeksan lasta yhtä hoitajaa kohti. Alle kolmivuotiaita voi olla enintään neljä lasta yhtä hoitajaa kohti.

Lautakunnan aikaisemmin 22.3.2018 tekemä päätös, jossa palvelusetelin arvoksi yli kolmivuotiaalle oli määritelty 729,18 euroa kuukaudessa suhdeluvun 1/8 mukaisesti, olisi aiheuttanut palveluntuottajille tarpeen korottaa asiakasmaksun ohessa perittävää lisämaksua.

Lautakunnan aiempi päätös perustui tavoitteeseen yhtenäistää palvelusetelin arvo seutukunnallisesti. Jotta kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut ja palvelusetelipalvelu vastaavat laadullisesti toisiaan lain edellyttämällä tavalla, palvelusetelitoiminnan suhdeluvun tulee olla sama kuin kunnallisessa palvelussa. Tamperetta ja Nokiaa lukuun ottamatta kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen suhdeluku on Tampereen seutukunnassa 1/8. Tampereella ja Nokialla suhdeluku on 1/7.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä edellyttää, että palvelusetelillä hankitun palvelun asiakasmaksun tulee olla verrannollinen kunnallisesta palvelusta maksettavaan asiakasmaksuun. Laki vaatii myös, että palvelun tulee vastata vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.

Tampereen kaupunginvaltuusto linjasi 23.4.2018 talouden tasapainottamisohjelmassa, että varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ei kasvateta.

Lautakunnan nyt tekemä uusi päätös korvaa ja kumoaa kokonaisuudessaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan aikaisemman, 22.3.2018 tehdyn päätöksen (§ 46).

Tampereen kaupungilla on ollut käytössä palveluseteli varhaiskasvatuksessa vuodesta 2012 lähtien. Palvelusetelipäiväkodit ovat yksityisiä päiväkoteja, joihin kaupunki myöntää palvelusetelin tamperelaisille lapsille. Tampereella on 20 palvelusetelimallilla toimivaa päiväkotia, joissa huhtikuussa 2018 oli palvelusetelipalvelun piirissä kaikkiaan 1063 lasta.


Lisätietoja

Varhaiskasvatusjohtaja
Elli Rasimus
puhelin 050 523 7386
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen