Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampere mukaan talous-ja henkilöstöhallinnon palveluja tarjoavaan ylimaakunnalliseen konserniin

Julkaistu 3.5.2018 17.45

Tampereen kaupunki aikoo perustaa Monetra Oy emoyhtiön yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Oulun kaupungin sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 3.5.2018 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tarjoavan osakeyhtiön perustamista.

Tampere on jatkanut kaupunginvaltuuston marraskuisen päätöksen mukaisesti neuvotteluja Monetra Oy:n nykyisten omistajien sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja tulevan Monetra-konsernin muiden omistajien kanssa perustettavista yhtiöistä ja niiden toiminnasta. Monetra Oy:stä muodostetaan konsernirakenne, jossa Tampereen kaupunki tulee omistamaan emoyhtiöstä 21 prosenttia.

Konserni tulisi muodostumaan mahdollisesti neljästä alueyhtiöstä, joista Monetra Pirkanmaa Oy on yksi. Muut paikalliset alueyhtiöt olisivat Monetra Oulu Oy, Monetra Pohjois-Savo Oy ja Monetra Keski-Suomi Oy.

Monetran Pirkanmaan omistajat tulevat olemaan Monetra Oy (51 prosentin osuus), Tampereen kaupunki (21 prosenttia) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (28 prosenttia). Tampereen Konsernipalveluyksikkö Kopparin nykyiset konserniyhteisöasiakkaat ja Pirkanmaan muut kunnat tulevat olemaan yhtiön pienosakkaita.

Alueyhtiö perustetaan kesän aikana ja se aloittaa palvelutuotannon viimeistään 1.1.2019. Tampereen kaupunki merkitsee alueyhtiön osakkeita apportilla, johon sisältyy tietojärjestelmiä sekä kahden kuukauden käyttöpääoma. Siirtyvän henkilöstön lomapalkkavelka tulee olemaan noin 0,9 miljoonaa euroa.

Maakuntauudistuksen suunnitelman mukaan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tuottavia yhtiöitä tulisi olla jatkossa Suomessa vain 4–6 kappaletta. Valtio on linjannut, että paikallisten in-house -yhtiöiden perustamisessa tulisi pyrkiä ylimaakunnallisiin ratkaisuihin, jolloin mukana olisi jo toimiva palvelukeskusyhtiö. Monetran konsernirakenteella vastataan Pirkanmaan osalta tähän tavoitteeseen, ja yhtiö tulee kasvamaan merkittäväksi toimijaksi myös valtakunnallisesti.

Palveluja kilpailukykyiseen hintaan

Sekä Monetra Oy että Monetra Pirkanmaa Oy ovat jatkossa Tampereen kaupungin osakkuusyhtiöitä. Yhtiöt toimivat kaupungin sidosyksikkönä (in-house) ja kaupunki voi hankkia yhtiöltä palveluja kilpailuttamatta. Omistaja-asiakkailleen yhteinen yhtiö tuottaa hyötyjä turvaamalla palvelutason ja palvelukyvyn mahdollisimman kilpailukykyisillä hinnoilla sekä tasaamalla tietojärjestelmien hankinta- ja käyttökustannuksia. Tavoitteena on, että hintataso säilyy nykyisellä tasolla tulevina vuosina.

Suunnitelman mukaan ensivaiheessa Monetra Pirkanmaa Oy:n asiakkaita tulevat olemaan Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, jonka osakkeet siirtynevät myöhemmin maakunnalle. Jos sote- ja maakuntauudistus ei toteudu, jää yhtiö Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteiseksi yhtiöksi, ja omistusosuudet neuvotellaan uudelleen. Pirkanmaan muut kunnat ovat myöhemmässä vaiheessa myös tervetulleita käyttämään yhtiön palveluita omistaja-asiakkaina.

Alueyhtiöiden tehtävänä on muun muassa palvelutuotannon järjestäminen ja sen kehittäminen, tietojärjestelmien käyttö ja osaaminen sekä asiakashankinta ja asiakkuuksien hoito. Monetra Pirkanmaa Oy tuottaa alkuvaiheessa kirjanpidon, ostolaskujen, laskutuksen ja maksuliikenteen, palkanlaskennan, matkustamisen, rekrytoinnin ja talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiin liittyviä ict-palveluita sekä muita asiantuntijapalveluita. Yhtiö toimii Tampereen kaupungin strategisena tukipalvelukumppanina. Yhtiössä tulee työskentelemään arviolta noin 200 henkilöä.

Pirkanmaan-yhtiöön Kopparista siirtyy arvion mukaan noin 120 henkilöä. Muutoksia on käistelty myös konsernihallinnon yhteistoimintaryhmässä. Henkilöstön osalta laaditaan henkilöstön siirtosopimus.

Perustettavan emoyhtiön Monetra Oy:n hallituksen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi nimitettäneen hallintojohtaja Heli Hirvelää. Perustettavan paikallisen Monetra Pirkanmaa Oy:n hallituksen jäseniksi konsernijaosto valitsi suunnittelujohtaja Leena Viitasaaren ja hallintojohtaja Heli Hirvelän.

Lisäksi Monetra Pirkanmaa Oy:n hallitukseen on tarkoitus ottaa henkilöstön nimeämä jäsen, joka toimisi hallituksessa lähes samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin muutkin hallituksen jäsenet. Palvelussuhteessa oleva henkilöstö valitsee tämän jäsenen keskuudestaan, mutta vaalikelpoisia eivät olisi toimitusjohtajan suorat alaiset eivätkä henkilöstöjärjestöjen luottamusmiehet.


Lisätietoja

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Arto Vuojolainen
puhelin 050 345 1397
sähköposti [email protected]

Hallintojohtaja
Heli Hirvelä
puhelin 050 434 5466
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell