Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kolmenkulman työpaikka-alueen asemakaava Myllypurossa eteni

Julkaistu 2.5.2018 20.21

Tampereen länsiosassa sijaitsevalle Myllypuron alueelle tulevan laajan työpaikka-alueen asemakaavaa hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa tiistaina 2.5.2018. Kolmenkulman toisen osan asemakaavaehdotus menee vielä kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Asemakaava mahdollistaa jopa 2000 työpaikkaa toimisto-, työpaikka- ja teollisuusalueelle, joka on suunniteltu erityisesti kiertotalouden yritystoimintaa varten. Alueen luontoarvot on otettu huomioon. Kaavaratkaisu on joustava rakentamisen, toimintojen ja toteutusaikataulun suhteen.

Metsäinen, soinen ja rakennukseton kaava-alue sijaitsee noin 10 km länteen kaupungin keskustasta Myllypuron kaupunginosassa. Alueella ei ole asemakaavaa yleistä tietä ja suojaviheralueita lukuun ottamatta.

Asemakaava-alueen laajuus on noin 100 hehtaaria, josta rakennettavia korttelialueita noin 57 hehtaaria. Siitä 29,6 hehtaaria on toimisto- ja työpaikkarakennusten sekä niihin liittyvien liike- ja varastotilojen korttelialuetta. Alueesta 23,3 hehtaaria on teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Liikenne- ja katualuetta noin 14 hehtaaria.

Alueelle osoitetaan 4,3 ha korttelialue, jota voidaan käyttää sen erityisominaisuudet huomioiden esimerkiksi kasvihuoneille tai aurinkovoimalle sekä vielä lämpövoimalalle 0,5 ha tontti. Rakennusoikeutta on yhteensä 238 666 kerrosneliömetriä.

Kolmenkulman kaava-aluetta on tarkoitus käyttää kiertotalouden yritystoimintaan, tutkimukseen, tuotantoon, liiketoimintaan sekä alan opetukseen ja kehittämiseen. Aluetta saa käyttää uusiutuvan energian tarvitsemia toimintoja varten pääkäyttötarkoitusten mukaan.

Hulevesien hallinnan kannalta rakennuksissa tulee käyttää viherkattoja osana hulevesijärjestelmää ja kaupunkikuvan kannalta viherseiniä.

Erilaisia viher- ja suojelualueita suojelumerkintöineen on 12 hehtaaria. Juhansuon lehmusmetsikkö on merkitty luonnonsuojelualueeksi.


Teksti Anna-Leea Hyry