Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Elinvoima- ja osaamislautakunta myönsi nuorisotakuun avustuksia

Julkaistu 18.4.2018 17.58

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti 18.4.2018 myöntää vuodelle 2018 nuorisotakuumäärärahan avustuksina yhteensä 62.389 euroa kolmannen sektorin toimijoille.

Lautakunta päätti myöntää Lasten ja nuorten säätiön Tenho-toimintaan yhteensä enintään 32 389 euroa. Niistä Lasten ja nuorten säätiön Tenho – elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin -hankkeelle myönnetään kuntarahoitusta enintään 2 389 euroa. Tämän lisäksi Nuorten talo Ohjaamossa moniammatillisessa yhteistyössä toteutettavien Tenho-lisäryhmien (Elokuvaullakko) toteutukseen hankkeen jälkeen myönnetään enintään 30 000 euroa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat vaikeassa elämäntilanteessa olevat nuoret. Hankkeen tavoitteena on (elokuva)taiteen keinoin kehittää nuorten osallisuutta ja itsetuntoa. Nuorisotakuurahoituksella mahdollistetaan hankkeen toteuttaminen ja toimintamallien jalkauttaminen osaksi kaupungin ja Nuorten talo Ohjaamon palveluvalikoimaa.

Lisäksi lautakunta päätti myöntää Tampereen NMKY:n nuorten kohtaamispaikka -toimintaan enintään 30 000 euroa. Toiminnan kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat työttömät nuoret. Nuorisotakuurahoitus on mahdollistanut työntekijöiden saamisen nuorten kohtaamista ja pienryhmätoimintaa varten.

Kaupunginvaltuuston osoittaman erityismäärärahan myöntämisen tulee perustua siihen, että suunniteltu toiminta edistää koulutuksen tai työvoiman ulkopuolella olevien tamperelaisten nuorten työllisyyttä, ammattitaitoa tai vahvistaa heidän osallisuuttaan ja mahdollisuuksiaan itsenäiseen elämään. Määrärahan myöntämisen tulee perustua Tampereen kaupungin strategiaan ja pormestariohjelmaan.

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt nuorisotakuun erityismäärärahaa nuorisotakuun toteuttamisen tukemista varten Tampereella vuodesta 2013. Lautakunta päättää syys-lokakuussa 2018 jäljellä olevan rahoitusosuuden hakumenettelystä sekä vuoden 2019 rahoituksen hakumenettelystä. Rahoitusta on jaettu sekä kaupungin omille toimijoille että kolmannen sektorin toimijoille työllisyys-, koulutus-, elämänhallinta- ja vapaa-ajan palvelujen kehittämiseen nuorille.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Riina Hiipakka-Lahti
puhelin 040 800 4954
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen