Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Valinnanvapautta kokeillaan suun terveydenhuollossa

Julkaistu 12.4.2018 15.13

Tampereen kaupunki hyväksyttiin joulukuussa 2017 mukaan sosiaali- ja terveysministeriön suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeiluun vuodelle 2018. Isäntäkaupunki Tampereen lisäksi kokeilussa ovat mukana Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Valkeakoski, Orivesi ja Vesilahti. Kokeilu on nyt edennyt sääntökirjan laatimiseen, joka viedään hyväksyttäväksi Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakuntaan 19.4.2018. Sääntökirjan hyväksymisen jälkeen palveluntuottajat voivat ilmoittautua mukaan kokeiluun.

Suun terveydenhuollon laajennusta koskevassa sääntökirjassa määritellään ehdot ja periaatteet valinnanvapauskokeilulle. Kokeilussa on tarkoitus mallintaa sote- ja maakuntauudistuksen mukaista asiakkaan valinnanvapautta suunterveydenhuollon palveluissa.

- Tavoitteena on saada yksityisiä palveluntuottajia mukaan valinnanvapauskokeiluun ja selvittää, voidaanko suun terveydenhuollon palveluja tuottaa asiakaslähtöisemmin, laaja-alaisemmin sekä yhtenäisimmin toimintatavoin, huomioiden suusairauksien ennaltaehkäisy. Lisäksi pyritään selvittämään tietojärjestelmien integrointia, projektipäällikkö Anna Maria Heikkinen sanoo.

Kokeilussa valinnanvapaus koskee suunterveydenhuollon perushammashoitopalveluja. Kokeilussa 18 vuotta täyttäneet asukkaat voivat valita kunnallisen palvelun sijaan kokeilussa mukana olevan yksityisen palveluntuottajan tai ammatinharjoittajan. Tässä kokeilussa valinnanvapauden ulkopuolelle rajataan kouluterveydenhuollon ja laitoshoidon asiakkaat.

Asiakkailla on mahdollisuus valita samanaikaisesti vain yksi palvelutuottaja. Kokeilu kestää vuoden 2018 loppuun ja palvelutuottajan voi valita vain yhden kerran. Asiakkuus vaihtuu valinnan jälkeisenä päivänä.

Kokeiluun otetaan mukaan noin 4000 henkilöä. Määrä jakautuu kuntien kesken asukaslukujen mukaisesti siten, että Tampereelta ja Orivedeltä kokeiluun voi päästä mukaan yhteensä 2000 henkeä, Lempäälästä 500, Nokialta 500 ja Valkeakoskelta 500 sekä Pirkkalasta ja Vesilahdesta yhteensä 500.

Palveluntuottajaksi voi ilmoittautua toimija, jolla on lupa tuottaa yksityisiä terveydenhuollon palveluja joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yhtiönä. Palveluntuottajan tulee käyttää Effica Lifecare -potilastietojärjestelmää ja vastata asiakkaiden yhteydenottoihin arkisin kahdeksan tunnin aikana kello 8-18.

Tavoitteena asiakaslähtöinen ja vaikuttava suun terveydenhuolto

Palveluja tuotetaan asiakaslähtöisesti suun terveyttä edistäen. Asiakasta kannustetaan suun omahoitoon ja säännölliseen hammaslääkärin tutkimukseen. Kokeilussa palkitaan niitä palveluntuottajia, jotka toteuttavat sääntökirjassa määriteltyjä hyvän ja vaikuttavan hoidon kriteerejä.

Kokeilussa mukana oleville palveluntuottajille maksetaan kiinteä korvaus jokaisesta hoitoon saapuneesta asiakkaasta sekä lisäksi suoriteperusteiset ja kannustinperusteiset korvaukset. Kokeilussa palveluntuottajien korvauksiin on varattu kaikkiaan 1,4 miljoonaa euroa.

Palvelutuottajille maksetaan heidän hoitovastuullaan olevista asiakkaista kiinteä korvaus, kun hoito tulee valmiiksi. Kiinteän korvauksen hoitopaketti sisältää suun ja hampaiden tutkimuksen, tarvittavat diagnoosia täsmentävät röntgenkuvat, omahoitosuunnitelman ja ennalta ehkäisevän hoidon sekä tarvittaessa yhden lohkeaman korjauksen puudutuksineen. Jos asiakkaalle tehdään muita kiinteän korvauksen pakettiin kuulumattomia toimenpiteitä, niistä maksetaan suoriteperusteiset korvaukset.

Kokeilussa mukana olevien palveluntuottajien tiedot julkaistaan Tampereen kaupungin nettisivuilla. Kaikki kokeiluun liittyvät asiat löytyvät osoitteesta www.tampere.fi/valinnanvapaus.

Palveluntuottajille järjestetään asiasta infotilaisuus sekä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän koulutus 3.5.2018 kello 14-16 Tampereen kaupungin keskusvirastotalla.

Palvelusta peritään Tampereen kaupungin asiakasmaksu

Asiakkaat pääsevät valitsemaan sen jälkeen, kun palveluntuottajat ovat ilmoittautuneet mukaan kokeiluun ja heidät on hyväksytty palveluntuottajiksi. Näillä näkymin tämä ajoittuu toukokuun lopulle. Valintamahdollisuuden tarkemmasta alkamisajankohdasta tiedotetaan toukokuun aikana.

Asiakkailta peritään heidän saamastaan suun terveydenhoidon palvelusta Tampereen kaupungilla voimassa olevat asiakasmaksut. Koko kokeilualueella asiakasmaksut ovat samansuuruisia. Kun asiakas on käynyt valitsemallaan palveluntuottajalla, hän saa käynnistään jälkikäteen laskun isäntäkunnalta Tampereen kaupungilta.

Kokeilu koskee perushammashoitopalveluita. Kokeilussa palveluun ei kuulu erikoishammaslääkäritasoinen hammashoito. Mikäli asiakas tarvitsee erikoishammaslääkäritasoista hammashoitoa, hammaslääkäri voi konsultoida Suupolia ja jos lähettämisen kriteerit täyttyvät asiakas voidaan lähettää joko Tampereen kaupungin Suupolille tai erikoissairaanhoitoon. Asiakkaat maksavat itse yksityispalveluna suoritetusta erikoishammaslääkäritasoisesta hoidosta aiheutuvat kustannukset kuten myös hammasteknisten töiden kustannukset.

Tiedotetta muokattu 13.4.2018: Korjattu Anna Maria Heikkisen puhelinnumero.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Anna Maria Heikkinen
puhelin 044 423 5237
sähköposti [email protected]

Projektisuunnittelija
Tiiu Airistola
puhelin 040 667 3698
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki