Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Vieraskielisen väestön määrä jatkoi kasvuaan Tampereella

Julkaistu 11.4.2018 11.37

Maahanmuuton syyt ovat hyvin moninaisia. Maahanmuutto voi olla työperäistä, opiskeluun liittyvää, pakolaisuudesta tai perhesyistä johtuvaa. Ulkomaalaistaustaiset Tampereella -julkaisusta löytyy tietoa muun muassa maahanmuuttajien yleisimmistä kieliryhmistä ja kansalaisuuksista, opiskelusta sekä työllistymisestä.

Vieraskielisen väestön määrä kasvaa Tampereella ja on tällä hetkellä 7,4 prosenttia väestöstä. Viime vuotisesta väestönkasvusta vieraskielisten osuus oli 25 prosenttia (895 henkilöä). Vieraskielisen väestön kasvu keskittyy kuitenkin pääkaupunkiseudulle. Vantaalla vieraskielisten osuus on noin 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin Tampereella.

Yleisimmät vieraat kielet Tampereella ovat venäjä, arabia, englanti ja viro. Arabiankielisten osuus kasvaa eniten.

Pakolaistaustaisten osuus Tampereella asuvista vieraskielisistä on 14 prosenttia. Miehiä heistä on 56 prosenttia ja naisia 44 prosenttia, suurin ikäryhmä on 19–29-vuotiaat.

Vieraskielisten työllisyysaste on alhaisempi kuin suomenkielisten, etenkin naisten työllistyminen on huomattavasti heikompaa. Työllistymiseen vaikuttaa eniten maahanmuuton syy. Kun kyseessä on työperäinen maahanmuutto, työllistyminen on oletetusti parasta. Pakolaisten koulutus- ja kielitaustan puutteellisuus vaikeuttaa usein työllistymistä. Vieraskieliset työllistyvät yhä useammin yrittäjiksi ja heidän perustamiensa yritysten määrä on kasvussa. Yrittäjistä noin 8 prosenttia on vieraskielisiä.

Vieraskielisten lasten määrä perusopetuksessa on kasvussa. Yhä useampi lapsi osallistuu myös oman äidinkielensä ja uskontonsa opetukseen. Vieraskielisten opiskelijoiden määrä on kasvussa kaikilla koulutusasteilla. Yhteensä kaikilla koulutusasteilla opiskeli 3140 vieraskielistä (2016). Vieraskieliset työllistyvät parhaiten yliopistokoulutuksensa avulla, mutta heistä vain noin 50 prosenttia jää Pirkanmaalle. Kuitenkin yliopistosta valmistuneistakin vieraskieliset työllistyvät huonommin kuin suomenkieliset.

Ulkomaalaistaustaiset Tampereella -julkaisu löytyy Tietonäköalasta.


Lisätietoja

Analyytikko
Katja Juntikka
puhelin 040 684 0115
sähköposti [email protected]


Teksti Katja Juntikka