Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kaupunginhallitus käsittelee talouden tasapainottamisohjelmaa 9. huhtikuuta

Julkaistu 5.4.2018 11.53

Tampereella on käynnissä kaupungin talouden tasapainottamisohjelman valmistelu. Kaupunginhallitus päättää omalta osaltaan maanantaina 9. huhtikuuta talouden tasapainottamisohjelmasta vuosille 2018–2020. Kaupunginvaltuustossa asia käsitellään ja päätetään 23. huhtikuuta.

Kirjastonpuisto keväällä
 

Kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa on valmisteltu pormestari Lauri Lylyn johdolla ja kaupunginhallituksen ohjauksessa yhteistyössä Perlacon Oy:n kanssa. Viime vuoden tilinpäätöksen, kuluvan vuoden talousarvion sekä arvioidun tulevan kehityksen perusteella päädyttiin tammikuun ohjausryhmässä vähintään 40 miljoonan euron tehostamistavoitteeseen vuosille 2018–2020. Lisäksi vuosina 2020–2021 tavoitellaan maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen ja erilaisilla, vielä yksilöimättömillä, rakennemuutoksilla yhteensä 7 miljoonan euron tehostamistoimenpiteitä.

– Yhteistyöllä olemme rakentaneet 43,5 miljoonan euron tasapainottamisohjelman vuosille 2018–2020. Tämän laatiminen ei ole ollut helppoa, mutta välttämätöntä. Kaupungin talous on ollut useita peräkkäisiä vuosia miinuksella. Maamme talouden käännyttyä nousuun on nyt oikea hetki oikaista tämä. Olemme pormestariohjelmassa sitoutuneet yhdessä tasapainottamaan kaupungin talouden tämän valtuustokauden aikana, painottaa pormestari Lauri Lyly.

– Tavoitteeseen pyritään sekä menojen vähentämisen että tulojen lisäämisen avulla. Investoinneissa tavoittelemme vuodesta 2022 alkaen tasoa, jossa vuosikate kattaa vähintään 70 prosenttia nettoinvestoinneista ja velkaantuminen pysähtyy, kertoo konsernijohtaja Juha Yli-Rajala.

Lauta- ja johtokunnat sekä kaupungin eri yksiköt valmistelevat linjausten pohjalta kuluvan vuoden talousarvioon tehtäviä muutoksia sekä seuraavien vuosien talousarviota. Tätä vuotta koskevat muutokset viedään kaupunginvaltuuston päätettäväksi kesäkuussa.

– Kaupunginhallituksen ohella myös valtuustoryhmät ovat olleet vaikuttamassa tasapainottamisohjelman sisältöön ja ovat ottaneet kantaa siihen. Työskentelyn tässä vaiheessa ohjelman takana ovat kaikki valtuustoryhmät Vasemmistoliittoa lukuun ottamatta, kertoo pormestari Lyly.

Tehostamistoimissa mukana koko kaupunkikonserni

Tehostamistoimenpiteet kohdistetaan kaikkiin palvelualueisiin, liikelaitoksiin, yhtiöihin, hallintoon, henkilöstöetuuksiin sekä myös poliittisiin päätöksentekijöihin. Ohjausryhmän (kaupunginhallitus) linjauksen mukaan verotuksen kiristämistä ei kuitenkaan pidetä keinovalikoimassa vuosina 2019–2020.

Tasapainottamistyölle luotiin tammikuussa tavoitetaso ja yhteiset periaatteet, joiden mukaisesti on käyty läpi kaupungin kaikkia menoja ja tuloja. Erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja on käyty läpi palvelualue ja eri osa-alue kerrallaan. Verotus säilyy ennallaan. Noin puolet talouden tasapainottamisesta kohdistuu menojen säästämiseen ja noin puolet tulojen lisäämiseen.

– Alkukevään aikana on tehty vaihtoehtoisia esityksiä, joista on valikoitunut yhdessä nyt kaupunginhallitukselle esitettävä kokonaisuus. Varaudumme myös sote- ja maakuntauudistuksen mahdolliseen toteutumiseen vuonna 2020. Silloin kaupungin talouden pitää olla tasapainossa. Laskelmien mukaan valitut keinot ja kokonaisuus näyttäisivät riittävän. Vielä on aikaista sanoa, miten sote- ja maakuntauudistus vaikuttavat ja miten koko maan talouden kehitys heijastuu kaupungin talouteen tulevaisuudessa, kertoo pormestari Lyly.

Periaatteena on turvata lakisääteiset palvelut. Vaikka tehostamistoimenpiteitä kohdistetaan kaikille alueille, keskeinen linjaus on, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokoihin ei puututa ja subjektiivista päivähoito-oikeutta ei rajata. Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksujen korotuksista on tehty vaikutusarvio. Lisäksi liikuntapalvelujen maksujen kohdentamisessa tavoitteena on, että maksujen korotukset eivät kohdennu lapsiin ja työttömiin.

Henkilöstön osalta hyödynnetään työvoiman vaihtuvuuden antamat mahdollisuudet. Henkilöstöetuuksia pienennetään, mutta irtisanomisia ei tehdä. Uudelleen organisoitumisia ja rakenteellisia uudistuksia tullaan tekemään.

Tasapainottamisohjelman toimenpiteet on jaksoteltu toteutettavaksi 2018–2020 aikana. Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019–2022 taloussuunnitelma valmistellaan ohjelman linjausten mukaan.

Investointikehys 10 vuodeksi

– Investointien osalta kaupunginhallitus valmistelee 10 vuoden investointikehyksen, jonka 4 ensimmäistä vuotta ovat sitovia. Kaupunginvaltuusto hyväksyy investointikehyksen ensi syksynä talousarvion hyväksymisen yhteydessä, kertoo konsernijohtaja Yli-Rajala.

Tampereen kaupungin tilinpäätökset ovat 2010-luvulla jääneet pääsääntöisesti alijäämäisiksi, investointien taso on noussut ja velkaantuminen on kiihtynyt. Vuoden 2017 tilinpäätös jäi edelleen alijäämäiseksi ja kuluvan vuoden talousarviossa tulos on 15,7 miljoonaa euroa alijäämäinen, nettoinvestoinnit 203 miljoonaa euroa ja lainamäärä kasvaa 136 miljoonalla eurolla.

"Sopeutuspaketti hyvä tehdä juuri nyt"

Hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä Perlacon Oy:stä on tehnyt valmistelun tueksi selvityksen Tampereen kaupungin talouden sopeuttamisen tarpeista ja keinoista. Hän toteaa, että kaupungin omat toimet toimintakatteen kasvun hidastamiseksi ovat olleet jo nyt huomattavia.

– Tampereen talouden omat lähimenneisyyden sopeutustoimet ovat olleet merkittäviä ja pakollisia, mutta valitettavasti eivät nykyiseen tasoon nähden riittäviä. Kaupungin keskeisten tuloerien: verotulojen ja valionosuuksien kasvu on hiipunut ja toimintakatteen kasvua ei ole saatu rajattua riittävästi, Laesterä sanoo.

Hänen mukaansa sopeutuspaketti on hyvä tehdä juuri nyt, sillä toteutuessaan maakunta- ja sote-uudistus vievät kaupungin toimintakatteesta 62–63 prosenttia ja uudistuksen jälkeen sopeutuminen olisi tehtävä pienemmästä osasta toimintakatetta.

– Ennen sote-uudistusta erityisesti sote-kustannuksista aikaansaatava sopeutuminen hyödyttäisi suoraan kaupunkia, osittain maakunnan kuntia ja uudistuksen jälkeen maakuntalaisia sekä kaupunkia hiukan kasvavana valtionosuutena, Laesterä selvittää.

Hän toteaa, että uudistuksen jälkeen kaupungin on tasapainoisessa tilanteessa helpompaa käyttää hyväkseen sitä, että kaupungille rahoitettavaksi jääviä toimintamenoja on helpompi ennakoida ja arvioida rahantarve.

Tilaisuuteen liityvä materiaali julkaistaan torstaina 5.4.2018 kaupunginhallituksen listan liitteinä kello 13 jälkeen.


Lisätietoja

Lauri Lyly
puhelin sihteeri 0400 780 866

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]

Yhteysjohtaja
Tuukka Salkoaho
puhelin 040 806 3086
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell