Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Amurissa, Ryydynpohjassa ja Lielahdessa tehdään metsänhoitotöitä

Julkaistu 5.2.2018 10.35

Tampereen länsipuolella tehdään metsänhoitotöitä Amurissa Vesilinnanpuistossa, Ryydynpohjassa Viirapuistossa, Myllypuronkadun reunassa sekä kantatie 65:en kevyen liikenteen väylän ja Lielahdessa radan välisellä alueella välillä Enqvistinkatu - Lielahdenkatu. Metsähoitotyöt alkavat helmikuun alussa ja kestävät noin kolme viikkoa.

Vesilinnanpuisto sijaitsee Pirkankadun ja rautatien välisellä alueella Tipotien sosiaali- ja terveysaseman itäpuolella. Puistometsän länsireunalla on urheilukenttä. Puusto on pääosin iäkästä männikköä. Urheilukentän eteläpuolella kasvaa nuorta lehtimetsää. Hoidon tavoitteena on parantaa viheralueen viihtyisyyttä, turvallisuutta ja puuston elinvoimaisuutta sekä vahvistaa puustoa suojametsänä radan ja Paasikiventien suuntaan. Tiheää puustoa harvennetaan järeiden mäntyjen ja kookkaiden lehtipuiden esiintuomiseksi, Lisäksi raivataan kentän reuna-alueen puustoa ja poistetaan turvallisuudelle vaarallisia puita.

Paasikiventien ja radan välisellä alueella metsänhoitotöitä tehdään Enqvistinkadun kohdalta Lielahdenkatuun saakka. Hoitotoimilla puustoa vahvistetaan suojametsäksi sekä kohennetaan Tampereen sisääntuloväylän maisemaa ja yleisilmettä. Lisäksi parannetaan kevyen liikenteen väylän ja junaradan turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Hoitotyöt ovat enimmäkseen tiheän metsän harvennusta

Viirapuisto sijaitsee Lielahden K-Raudan pohjois- ja itäpuolella. Puistossa on leikkipaikka, koirapuisto, nurmipelikenttä, puistokäytäviä ja hulevesiallas. Tavoitteena on lisätä alueen viihtyisyyttä, käytettävyyttä, turvallisuutta ja puuston elinvoimaisuutta. Hoitotoimilla avataan näkymiä ja kehitetään suojametsiä kerrokselliseksi, jotta suojametsävaikutus säilyy. Puustoa raivataan myös kevyen liikenteen väylien varsilla turvallisuuden parantamiseksi. Liikenteelle vaaralliset puut poistetaan. Joitain puita voidaan jättää lahopuiksi luonnon monimuotoisuuden takia.

Suojametsiksi luokitellut metsäalueet sijaitsevat asutuksen sekä liikenneväylien ja teollisuuslaitosten välillä, ja ne antavat näkösuojaa ja suojaa pienhiukkas-, pöly- ja meluhaitoilta. Hoidon tavoitteena on puuston ja kasvillisuuden elinvoimaisuuden ja kerroksellisuuden säilyttäminen.


Lisätietoja

Työpäällikkö
Teemu Kylmäkoski
puhelin 040 8016376

Etelä-Pirkanmaan metsänhoito Oy:
Juha Lehtonen
puhelin 0400 689 746


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen