Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Elinvoima- ja osaamislautakunta jakoi kumppanuusavustuksia

Julkaistu 17.1.2018 19.08

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti vuoden 2018 kumppanuusavustuksista 17.1.2018. Kumppanuusavustuksia jaettiin yhteensä noin 1,203 miljoonaa euroa.

Elinvoima- ja osaamislautakunta päättää kumppanuusavustuksista vuosittain tammikuussa. Kumppanuusavustus on vuonna 2016 käyttöön otettu avustusmuoto, jolla korvattiin lautakuntien aiemmat pysyväisavustukset tai pysyväisluonteisesti myönnetyt avustukset.

Lautakunta päätti myös hyväksyä uusiksi kumppanuusyhteisöiksi Opiskelijan Tampere ry:n, Pirfest ry:n sekä Tribe ry:n vuoden 2018 alusta alkaen.

Vuoden 2018 kumppanuusavustukset jaettiin seuraavasti:

TITRY ry saa 531 000 euroa. TITRY ry tarjoaa osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille työsuhteisia työpaikkoja sekä työkokeilu-, työharjoittelu- ja työvalmennuspaikkoja koneistamossa, ompelimossa sekä verkkokaupan lähetyspalvelussa ja palvelupakkaamossa. Tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien työllistymistä ja ammatillista kuntoutumista.

Etappi ry saa 133 124 euroa. Etappi työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja syrjäytymisvaarassa olevia mm. auto-, atk/media-, entisöinti-, puutyö- ja pyöräpajalle sekä tarjoaa työttömille yksilöohjausta, työhönvalmennusta, terveyskartoituksia sekä liikuntapalveluja.

Tampereen Kesäyliopistoyhdistys ry saa 130 000 euroa. Tampereen kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta ja muuta ammatillisiin ja sivistyksellisiin osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta, mukaan lukien ikääntyvien yliopistokoulutus ja maahanmuuttajakoulutus.

Tampereen matkailuoppaat ry saa 5 000 euroa. Yhdistys markkinoi Tampereen kaupunkia järjestämällä linja-auto- ja kävelykierroksia kaupungissa vieraileville matkailijaryhmille useilla eri kielillä. Yhdistyksellä on 38 auktorisoitua matkaopasta. Oppaiden lisäkoulutuksen tarve on kasvanut ja opasvälitystä hoitavan yrityksen vaihtuminen edellyttää yhdistys- ja kehittämistoiminnan tiivistämistä.

COSS ry saa 44 000 euroa kansainvälisen Mindtrek-konferenssin järjestämiseen. Mindtrekissä yhdistyvät avoimet tietojärjestelmät, tulevaisuuden teknologiat ja älykkäät kaupunkiratkaisut. Konferenssi tuo Tampereelle laajasti kansainvälisiä osallistujia ja yrityksiä. Yhtenä tavoitteena on kasvattaa kansainvälisten osallistujien määrän osuutta entisestään.

Suomen Musiikki & Media -Tapahtumat S.M.M. Oy saa 15 000 euroa. Musiikki- ja media-alan ammattilaistapahtuma Musiikki & Media kokoaa Tampereelle kattavasti alan kotimaiset toimijat ja houkuttelee kansainvälisellä seminaariosuudellaan paikalle myös kansainvälisiä ammattilaisia. Vuoden 2018 aikana on tarkoitus kehittää Tampereen kaupungin kanssa tehtävää yhteistyötä ja toiminnallista kokonaisuutta.

Tampereen teknillinen yliopisto saa 170 000 euroa. Yliopisto saa 100 000 euroa kiertotalouden professuuriin tähtäävän tenure track -paikan kustannuksiin. Tampereen kaupunki osallistuu lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti tenure track -paikan rahoitukseen vuosina 2016–2018 yhteensä 280 000 eurolla ehdolla, että kaupunginvaltuusto myöntää vuosittain talousarviossaan tarvittavan määrärahan. Lisäksi kumppanuusavustuksena katetaan GlobalNano – projektin kuntaosuus vuoden 2018 osalta, joka on 70 000 euroa. Cernissä toteutettavaan kansainväliseen projektiin houkutellaan mukaan paikallisia yrityksiä ja tätä kautta edistetään niiden markkinalähtöistä tuotekehitystyötä ja kansainvälistymistä. Asiasta on tehty yhteistyösopimus ajanjaksolle 1.9.2016–31.8.2018.

Tampereen yliopisto saa 40 000 euroa mediakasvatuksen professuuriin ja mediakasvatuksen kansainvälisen maisteriohjelman vakiinnuttamiseen. Tampereen kaupunki osallistuu lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti professuurin rahoitukseen vuosina 2016–2018 yhteensä 120 000 eurolla ehdolla, että kaupunginvaltuusto myöntää vuosittain talousarviossaan tarvittavan määrärahan.

Opiskelijan Tampere ry saa 17 000 euroa. Tampereen vetovoiman kasvattaminen Suomen suosituimpana opiskelijakaupunkina on yksi kaupunkistrategian painopisteistä. Opiskelijan Tampere ry on keskeinen yhteistyökumppani opiskelijayhteistyön toteuttamisessa. Yhteistyö yhdistyksen kanssa on ollut pitkäaikaista ja Opiskelijan Tampere on osallistunut aktiivisesti myös Tampereen "Opiskelijaystävällisin kaupunki" -ohjelman laatimiseen vuonna 2014. Opiskelijan Tampere ry:n toimintaa ovat tukeneet kohdennetusti kaupungin eri yksiköt aiempina vuosina.

Pirfest ry saa 28 000 euroa. Pirfest ry on kulttuurifestivaalien verkosto, jonka jäseninä on 37 Tampereen seudulla järjestettävää festivaalia. Merkittävä osa verkoston jäsenistä on Tampereella toteutettavia festivaaleja, jotka edistävät Tampereen tapahtumatoimintaa ja elinvoimaa. Pirfest ry:n tavoitteena on edistää ja tukea festivaalien toimintaedellytyksiä. Kävijä- ja elämystalous on yksi Tampereen nousevia toimialoja ja kaupungin kansainvälisen tunnettuuden kasvattaminen vetovoimaisena kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina yksi kaupunkistrategian tavoitteista.

Tribe ry saa 89 640 euroa kasvuyrittäjyyttä tukevaan, start up -palveluja kehittävään toimintaan. Vuonna 2017 perustettu yhdistys on kaupungin keskeinen kumppani start up – ekosysteemien kehittämistyössä. Yritysten synnyn ja kasvun tukeminen vaikuttavalla elinkeinopolitiikalla on yksi kaupunkistrategian valtuustokauden tavoitteista.


Lisätietoja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
Teppo Rantanen
puhelin 040 023 5442
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen