Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampere haluaa kasvattaa matkailijoiden määrää

Julkaistu 17.1.2018 19.07

Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi 17.1.2018 sopimuksen matkailu ja tapahtumapalvelujen hankinnasta Visit Tampere Oy:ltä vuodeksi 2018.

Sopimuksen keskeisimpiä tavoitteita on lisätä Tampereen kansainvälistä tunnettuutta, kasvattaa kansainvälisten ja kotimaisten matkailijoiden määrää sekä lisätä Tampereella järjestettäviä kansainvälisiä ja kansallisia suurtapahtumia ja kongresseja. Tähän pyritään muun muassa matkailun ekosysteemiä, liiketoimintaa ja palvelutarjontaa kehittämällä, matkailumarkkinointia toteuttamalla sekä edistämällä digitaalisia palveluja.

Visit Tampere Oy:n matkailu- ja tapahtumapalvelujen sopimuksen kokonaisarvo on 2 428 000 euroa vuonna 2018. Vuoden 2018 sopimuksen rahoitukseen sisältyy matkailun ekosysteemin ja liiketoiminnan kehittämiseen suunnattu kertaluonteinen lisärahoitus 100 000 euroa.

Kaupungin rahoitusosuudesta suurtapahtumiin päätetään kaupungin toimielimissä suurtapahtumatyöryhmän esityksen perusteella. Matkailu- ja tapahtumapalvelujen osalta Tampereen kaupunki toimii osarahoittajana. Visit Tampere Oy voi hakea myös muuta rahoitusta eri sidosryhmiltä ja kumppaneilta yhteistyösopimusten pohjalta ja myydä niille palveluja.

Vuoden 2018 tavoitteena on kasvattaa Tampereella yöpyvien ulkomaisten matkailijoiden määrää viidellä prosentilla. Markkinointitoimenpiteitä suunnataan kohdealueille, joista pääkohdealueet ovat tällä hetkellä Saksa, Japani, Kiina, Iso-Britannia, Ruotsi ja Venäjä. Tampereella järjestettävien kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien määrää pyritään lisäämään.

Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa lisätään, muun muassa kongressien asiantuntijapalveluita kehitetään yhteistyössä yliopistojen kanssa, ja kumppanuutta alueen yritysten, tapahtumien, oppilaitosten ja kuntien kanssa vahvistetaan. Tapahtuma-, kongressi- ja matkailualan toimijoiden halukkuutta kansainvälistymiseen ja liiketoiminnan kansainvälistymismahdollisuuksia kartoitetaan. Matkailua kehitetään ottaen huomioon Tampereen vahvuudet, kuten järvimatkailu sekä kehitettävät alueet ja hankkeet.

- Tampereen luonto- ja järvimatkailun kehittäminen on vahvassa osassa myös pormestariohjelmassa ja tämä on siksikin haluttu nostaa nyt merkittäväksi kehittämisen kohteeksi, toteaa apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki

Tampereen kaupungin matkailu- ja tapahtumapalveluiden ohjauksesta vastaa elinvoima- ja osaamislautakunta, ja kokonaisuutta johdetaan kaupungin yritys- ja yhteiskuntasuhteet -palveluryhmästä. Visit Tampere Oy on Tampereen kaupunkiseudun elinkeinoyhtiö Tredea Oy:n tytäryhtiö, johon yhdistettiin vuoden 2017 alusta Tredean aiempi matkailupalveluiden kokonaisuus, Tampere Convention Bureau ry:n toiminta sekä Tampereen kaupungin tapahtumatoimisto.

Lautakunnan 17.1.2018 tekemä päätös sisältää varauslauselman, jonka mukaan kaupunki varaa oikeuden neuvotella sopimus uudelleen, jos kaupungin talouden tasapainottaminen sitä edellyttää.

Lisätietoja:

Markkinointipäällikkö
Iina Ojala
puhelin 040 801 6189
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen