Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Asunnottomien määrä vähentynyt Tampereella

Julkaistu 8.1.2018 14.19

Asunnottomien määrä on edelleen laskusuunnassa Tampereella. Viime vuonna asunnottomia oli 202, kun vuotta aikaisemmin heitä oli 225. Asunnottomista naisia oli 52, alle 25-vuotiaita 41, maahanmuuttajia 32 ja perheitä 10 ruokakuntaa. Pitkäaikaisasunnottomuutta kokeneita oli 53, mikä on yksi enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Vuodesta 2016 alkaen Tampereen kaupunki on ollut mukana valtion AUNE-ohjelmassa (2016–2019), jossa huomiota kiinnitetään erityisesti asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn. Tampereella painopisteitä ovat muun muassa asumisneuvonnan kehittäminen ja asumissosiaalisen työotteen juurruttaminen sosiaalialan perustyöhön.

Tampereella asunnottomuutta on saatu vähennettyä tehokkaasti vuodesta 2008 alkaen. Kaupunki solmi valtion kanssa aiesopimuksen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisestä vuosina 2008–2011 (PAAVO I -ohjelmakausi). Asunnottomien määrä laski kauden kuluessa Tampereella 608:sta 351:een ja pitkäaikaisasunnottomuutta kokeneiden määrä 146:sta 96:een.

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen keskityttiin myös seuraavina vuosina 2012–2015 PAAVO II -ohjelmakaudella. Tuolloin asunnottomien määrä laski 322:sta 225:een ja pitkäaikaisasunnottomuutta kokevien 64:stä 52:een. Kummankin ohjelmakauden aikana Tampereella on kehitetty erityisesti kotiin vietäviä asumisen tuen palveluja ja rakennettu lukuisia uusia asuntoja.

Asunnottomuutta koskevat tiedot perustuvat marraskuun 2017 puoleen väliin sijoittuvaan yhden päivän poikkileikkausaineistoon, joka kerätään useasta eri lähteestä. Asunnottomien määrää eri puolilla Suomea tarkastellaan ja tilastoidaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n vuosittaisessa asuntomarkkinaselvityksessä.


Lisätietoja

Palvelujohtaja
Maritta Närhi
puhelin 050 320 6325
sähköposti [email protected]

Kehittämiskoordinaattori
Jenni Mäki
puhelin 040 800 7590
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell