Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tontteja haussa yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen

Julkaistu 20.12.2017 11.15

Tampereen kaupunki tarjoaa haettavaksi kerros-, rivitalo- yms. tontteja yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen. Tontteja on haettavana Ranta-Tampellasta, Haukiluomasta, Hervantajärven Lintuhytin alueelta, Härmälästä ja Kämmenniemestä, Takahuhdista ja Vuoreksesta. Hakuaika on 14.12.2017 - 31.1.2018. Tonttien saajat ratkaistaan helmi-maaliskuun aikana.

Esimerkiksi Ranta-Tampellassa on haettavana kaksi 10 500 k-m2:n suuruista määräosaa korttelista 990, joka sijaitsee kanavan ja Rantatampellankadun välissä. Hakijoiksi toivotaan ryhmittymiä, johon kuuluu esimerkiksi rakentaja, rakennuttaja, opiskelija-asuntosäätiö tai vastaava. Tavoitteena on, että kohteissa kehitetään kaupunkiasumisen uusia konsepteja. Hakemuksen liitteenä tulee olla konseptin kuvaus, jossa on esitettynä mm. asuntotuotannon rahoitusmuoto ja suunnitelma asuntojakaumasta.

Vuoreksen Isokuusessa on haettavana tontteja, jotka on varattu erityisesti puurakentamiseen. Haukiluoman tonteista yhdelle on kaavassa osoitettu liiketilaa, mihin edellytetään päivittäistavarakauppaa. Tonttia voivat hakea yhteenliittymät, joissa on mukana rakentaja sekä päivittäistavarakauppatoimija. Takahuhdin tontilla sijaitsee kaksi suojeltavaa rakennusta: vanha asuinrakennus ja maakellari, minkä lisäksi tontilla on rakennusoikeutta uudisrakennukselle. Härmälän alueella on haettavissa tontteja sekä asuinkerros- että asuinpientalojen rakentamiseen.

Tontteja luovutetaan sekä vapaarahoitteeseen että valtion tukemaan asuntotuotantoon. Ryhmärakennuttajat voivat hakea kaikkia haettavana olevia tontteja. Pääosa haussa olevista tonteista vuokrataan. Ranta-Tampellan määräosat sekä Haukiluoman yksi tontti myydään.

Tonttien saajien valinnassa arvioidaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti maapolitiikan linjausten mukaisesti seuraavia seikkoja: hakijalla mahdollisesti oleva toteuttamaton tonttivaranto, kaupungin hakijalle aiemmin luovuttamat tontit, alueiden monimuotoisuus ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteutuminen, mahdollisuus rakentamisen aloittamiseen nopeasti sekä kilpailun edistäminen.

Tontit luovutetaan pääsääntöisesti 1-2 kertaa vuodessa järjestettävien tonttihakujen kautta. Hakujen lisäksi pyritään vuosittain järjestämään muutama tontinluovutuskilpailu.

Lisätietoa tonteista ja hakumenettelystä verkosta:


Lisätietoja

Tonttipäällikkö
Aila Taura
puhelin 050 351 8256
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Taura, Tarja Nikupaavo-Oksanen,