Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Raitiotien suunnittelua jatketaan Pyynikintorilta länteen

Julkaistu 18.12.2017 15.08

Tampereen kaupunginhallitus päätti maanantaina 18.12.2017, että raitiotien osan 2 suunnittelu- ja kehitysvaihe Pyynikintorilta länteen Lentävänniemeen aloitetaan. Reitin tarkempaa suunnittelua on haluttu kiirehtiä muun muassa Santalahden uuden alueen rakennustöiden etenemisen takia. Myös Hiedanrannan alueen maankäytön suunnittelu etenee.

Raitiotien toteutusosan 2 Pyynikintori-Lentävänniemi kehitys- eli suunnitteluvaiheen arvioitiin osan 1 toteutussuunnitelmassa ajoittuvan vuosille 2020 - 2021.

Toisen kehitysvaiheen suunnittelu tilataan Raitiotieallianssilta kokonaishintaan 2,9 miljoonaa euroa. Kokonaishintaan sisältyy Lielahden pistoraiteen suunnittelu, jonka suunnittelun kustannusarvio on 0,2 miljoonaa euroa. Pistoraiteelle arvioidaan tavoitekustannus erikseen. Osan 2 kehitysvaiheen suunnittelutyöhön on tarkoitus hakea valtion tukea 30 prosenttia.

Kehitysvaiheen tavoitteena on laatia toteutussuunnitelma ja sitova tavoitekustannus, minkä perusteella kaupunginvaltuusto voi päättää osan 2 rakentamisesta joko osissa tai kokonaisuutena.

Santalahden alueella alkava rakentaminen edellyttää Rantatie-kadulle suunnitellun raitiotieradan tarkkaa määrittelyä. Raitiotien toteutusosalla 2 on Hiedanrannan ja Lielahden alueen rinnalla tarkasteltu yleissuunnittelutasoisesti raitiotiereitin linjausvaihtoehtoja siitä, miten raitiotie kulkisi Sepänkadulta Hiedanrannan ranta-alueelle.

Rakenteilla olevan osan 1 kokemusten perusteella lupa- ja kaavoitusprosessien kesto voivat aiheuttaa rakentamiselle aikataulu- ja kustannuspaineita. Aikaisella kehitysvaiheella voidaan vähentää tätä riskiä toteutusosalla 2.

Tampereen ensimmäistä raitiotieosuutta rakennetaan Pyynikintorilta Hervantaan ja Taysin alueelle vuoteen 2021 saakka. Rakentamista on suunniteltu jatkettavaksi Pyynikintorilta länteen Lentävänniemeen arviolta vuosien 2021–2024 aikana.


Lisätietoja

Raitiotien kehitysohjelma/
Projektijohtaja
Ville-Mikael Tuominen
puhelin 050 343 0700

Kaupunkiympäristön palvelualue/
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665


Teksti Anna-Leea Hyry