Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi palvelu- ja vuosisuunnitelman ensi vuodelle

Julkaistu 13.12.2017 18.58

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi 13.12.2017 ensi vuoden palvelu- ja vuosisuunnitelman, joka perustuu kaupunginvaltuuston marraskuussa hyväksymään talousarvioon. Lautakunnan järjestämät palvelut muodostuvat kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän palveluista. Näitä ovat muun muassa tila- ja maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot sekä kiinteistötoimen palvelut. Viiden tähden Keskusta ja Hiedanranta -kehitysohjelmien käyttötalous ja investoinnit ovat ohjelmittain erikseen sitovia.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa tarkennetaan vuosittain kaupungin talousarviota ja siinä asetettuja toiminnan ja talouden tavoitteita. Esitys perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin lautakuntatasolla sitoviin määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Palveluryhmän keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2018 on muun muassa mittariston määrittely Tampereen asuinalueiden sosiaalisesti haitallisen kehityksen pitkäaikaisseurantaan. Lisäksi tehdään suunnitelma ja seuranta yritysalueiden kehittämiseksi sekä luodaan toimintatapa ja seuranta kaupungin hankkeiden massatasapainoon. Ryhmärakennuttamisen mahdollisuuksista tullaan tiedottamaan ja edistetään monimuotoista asumista. Tilaomaisuuteen kohdentuvaa korjausvelkaa tullaan seuraamaan Trellum -korjausvelkaindeksin avulla. Kaupungille tarpeettoman tilaomaisuuden realisointi jatkuu vuonna 2018, kuten myös asiakasviestinnän kehitystyö maanvuokrasopimuksien uusimistilanteissa.

Kehittämisen painopisteenä ensi vuonna on kaupungin tilojen ja alueiden avaaminen yleisön käyttöön digitaalisen palvelun kautta. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä jatkaa myös maankäytön kokonaisprosessin digitalisointia yhteistyössä kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa. Lisäksi viedään eteenpäin pilaantuneiden maiden tietojen digitalisointia sekä siirtymistä maanvuokrasopimusten sähköiseen allekirjoitukseen ja arkistointiin.

Tuloja 235,8 miljoonaa euroa

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate on 134,9 miljoonaa euroa. Ensi vuoden 235,8 miljoonan euron tulot muodostuvat pääosin maankäyttösopimuskorvauksista (9,8 milj. euroa), maa-alueiden vuokratuotoista (43,3 milj. euroa), tilaomaisuuden sisäisistä ja ulkoisista vuokratuotoista (yhtensä 157,4 milj. euroa), maa- ja tilaomaisuudesta saatavista pysyvien vastaavien myyntivoitoista (24,1 milj. euroa) sekä myyntituloista (1,1 milj. euroa). Vuokratuotoista 73 prosenttia (147,4 milj. euroa) on kaupungin sisäistä vuokratuloa.

Lautakunnan toimintamenot ovat 100,8 miljoonaa euroa, joihin sisältyvät Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä ostettavat tilojen huolto- ja kunnossapitopalvelut (53,8 milj. euroa) sekä ulkopuolelta vuokrattujen tilojen vuokrakulut (37,1 milj. euroa). Tilapalveluilta ostettavat rakennuttamispalvelut (51,66 milj. euroa) sisältyvät vuosisuunnitelmassa investointimenoihin.

Vuoden 2018 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa asunto- ja kiinteistölautakunnan nettoinvestoinnit ovat 80,52 miljoonaa euroa. Ne muodostuvat talonrakennusinvestoinneista (50,6 milj. euroa), joissa painopiste on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilatarpeissa, sekä maa-alueisiin kohdistuvista investoinneista (29,9 milj. euroa) ja tietojärjestelmiin kohdistuvista investoinneista (0,03 milj. euroa).

Lautakunnan palvelujen lisäksi vuosisuunnitelmaan sisältyvät seuraavat valtuustoon nähden erikseen sitovat erät: Hiedanranta -kehitysohjelma (toimintakate 0,580 milj. euroa), Hiedanranta -kehitysohjelma (nettoinvestoinnit 6,0 milj. euroa), Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma (nettoinvestoinnit 11,9 milj. euroa) ja talonrakennushankkeiden vuoden nettoinvestoinnit (49,58 milj. euroa).

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa on huomioitu kaupungin tilaomaisuuden siirtyminen Tilakeskus Liikelaitoksesta asunto- ja kiinteistölautakunnan vastuulle 1.1.2018. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä vastaa palvelutilaverkkojen suunnittelusta ja kehittämisestä konsernin kokonaisedun edellyttämällä tavalla. Tilahankkeet esitetään vuosittain laadittavassa talonrakennusohjelmassa, jonka toteutuksesta palveluryhmä vastaa yhteistyössä Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa palvelusopimukseen perustuen.

Koko kaupungin taloustilanne edellyttää talouden tasapainottamistoimenpiteiden jatkamista. Lautakunnan talouden tasapainottamistoimenpiteitä valmistellaan osana koko kaupungin talousohjelmaa.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell