Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelu- ja vuosisuunnitelman

Julkaistu 13.12.2017 18.54

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 13.12.2017 palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2018. Sosiaali- ja terveyspalveluissa muun muassa panostetaan ennalta ehkäiseviin palveluihin, tartutaan lastensuojelun ongelmakohtiin, otetaan digitaalisia palveluja käyttöön sekä kannustetaan asiakkaita osallistumaan palvelujen kehittämiseen esimerkiksi asiakasraatien kautta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma perustuu Tampereen strategiaan 2030. Suunnitelma koostuu kahdesta osasta: palvelusuunnitelmaan kootaan toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä hankinnan linjaukset, jotka vuosisuunnitelmassa tarkennetaan toimenpiteiksi.

Vuosisuunnitelmassa sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintatulot ovat 96 miljoonaa euroa, toimintamenot 778,3 miljoonaa euroa ja toimintakate -682,3 miljoonaa euroa. Investointeihin on varattu 1,5 miljoonaa euroa. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan sisältyy Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen palvelut.

Palveluista reilu kolmannes on omaa toimintaa (278,4 miljoonaa euroa). Muun tuotannon osuus on 501,5 miljoonaa euroa (64 prosenttia). Muun tuotannon osuus on kasvanut kuluvasta vuodesta, sillä Hatanpään sairaalan sairaala- ja kuntoutuspalvelut tukipalveluineen siirtyvät vuoden 2018 alussa osaksi Tampereen yliopistollista sairaalaa. Tampereen kaupungille jäävät sairaala- ja kuntoutuspalveluista Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrian palvelut, Rauhaniemen sairaalan kuntoutuspalvelut sekä Oriveden terveyskeskusvuodeosasto.

Vuoden 2017 tilinpäätösennusteiden perusteella sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelmaan sisältyy merkittäviä riskejä talouden osalta. Sopeuttamistarve talousarvioylitysten välttämiseksi on arviolta 25 miljoonaa euroa. Lisäksi ylityksiä talousarviossa saattavat aiheuttaa asiakasmäärän suunniteltua suurempi kasvu sekä mahdollinen kunta-alan palkkaratkaisu.

Taloustilanne edellyttää talouden tasapainottamistoimenpiteiden jatkamista. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talouden tasapainottamistoimenpiteitä valmistellaan osana koko kaupungin talousohjelmaa. Tavoitteena on, että koko kaupungin talousohjelma olisi kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyssä huhtikuussa 2018. Talousohjelman toimenpiteiden myötä lautakuntien vuoden 2018 palvelu- ja vuosisuunnitelmiin tehdään tarvittavat muutokset.

Uusia digipalveluja käyttöön

Vuonna 2018 digitaalisia palveluja hyödynnetään eri palveluissa. Esimerkiksi sairaalasta kotiutuvien kuntouksessa apuna käytetään hyvinvointiranneketta, kansallisessa ODA-hankkeessa kehitetyt oirearviot ja muut sähköiset palvelut avautuvat asiakkaiden käyttöön sekä tänä vuonna aloitettuja chat- ja etävastaanottokokeiluja jatketaan ja uusia aloitetaan. Koti- ja etähoidon teknologisia ratkaisuja kehitetään myös Kotidigi-hankkeessa.

Linnainmaan ja Tipotien terveysasemien uuden toimintamallin kehittämistä jatketaan ja toimintamallissa hyväksi todettuja sähköisiä ratkaisuja jalkautetaan myös muille terveysasemille.

Tesomalle avataan keväällä uusi, allianssimallilla toteutettava hyvinvointikeskus, jonne keskitetään alueen palveluja. Hyvinvointikeskukseen siirtyvät muun muassa Tesoman terveysasema, Tesomajärven ja Lamminpään hammashoitolat sekä Tesoman, Villilän ja Haukiluoman neuvolat.

Linnainmaan terveysaseman hammashoitolan avaamisen yhteydessä suljetaan Olkahisen ja Atalan hammashoitolat. Myös Takahuhdin hammashoitola siirtyy Linnainmaalle, mutta sen tilat pidetään vuoden 2018 ajan väistötiloina.

Ostopalvelusopimus Pihlajalinnan kanssa päättyy keväällä 2018, joten Omapihlaja Hervannan ja Kehräsaaren terveysasematoiminnan sekä Oriveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut kilpailutetaan vuoden 2018 aikana.

Palvelunkäyttäjiä otetaan mukaan hankintoihin ja palvelujen kehittämiseen. Tiedolla johtamista vahvistetaan etenkin asiakastiedon tehokkaamman keräämisen, analysoinnin ja hyödyntämisen kautta.

Lastensuojeluun uusi toimintamalli

Lastensuojelussa uudistetaan toimintatapoja ja otetaan soveltuvin osin käyttöön systemaattisen lastensuojelun malli. Mallissa huomioidaan yli organisaatiorajojen vanhempien tilanne ja selkeät riskit, kuten lapsiperheiden köyhyys ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen saatavuus.

Neuvolapalvelujen, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, nuorisoneuvolan ja perhepalvelujen resursseja vahvistetaan. Hervannassa ja Vuoreksessa kokeillaan perhekeskustoimintamallia.

Ennalta ehkäisevään työhön panostetaan ja lisätään matalan kynnyksen kohtaamis- ja neuvontapaikkoja, muun muassa lähitoreja. Tampereen keskustaan Frenckelliin perustetaan keskitetty asiakaspalvelupiste, josta saa neuvontaa kaupungin eri palveluista.

Rakennemuutoksia jatketaan vuonna 2018 niin ikäihmisten, vammaisten kuin esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden palveluissakin.

Syömishäiriöisille oma hoitoyksikkö

Koukkuniemen alueella avautuu alkuvuodesta uusi ikäihmisille suunnattu palvelukoti Toukola, joka tarjoaa tehostettua palveluasumista. Vammaispalveluissa vuoden 2018 aikana aloittavat toimintansa ympärivuorokautista palvelua antavat yksiköt Piikahaka Tampereella ja Niemenlinna Orivedellä.

Syömishäiriöisille perustetaan keväällä 2018 oma hoitoyksikkö, johon tulee poliklinikka ja päiväosasto. Yksikön toimintaa kehittää erityiskoulutettu, moniammatillinen hoitotiimi.

Nuorisoaseman palvelut integroidaan osaksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden nykyistä palveluverkkoa lisäämällä resursseja nuorille suunnattuihin palveluihin.


Lisätietoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala