Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Työryhmät ryhtyvät selvittämään köyhyyden ennaltaehkäisyä ja huumeongelman tilannekuvaa Tampereella

Julkaistu 28.11.2017 14.13

Pormestari Lauri Lyly on nimennyt työryhmät selvittämään köyhyyden ennaltaehkäisyä ja huumeongelman tilannekuvaa Tampereella. Hyvinvoinnin tukeminen on myös köyhyyden, syrjäytymisen ja huono-osaisuuden ennaltaehkäisyä.

Pormestariohjelmassa hyväksyttiin, että tällä valtuustokaudella uudistetaan köyhyysohjelma vastaamaan uuden kunnan roolia ja tehtäviä. Tampereen kaupunkistrategiassa on kirjattu vahvana tavoitteena, että hyvinvointi kuuluu kaikille. Hyvinvointierojen kaventamisen tavoite näkyy myös valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmassa.

Pormestari nimitti työryhmän, jonka tehtävänä on laatia pormestariohjelman, kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman mukainen köyhyysohjelma. Köyhyysohjelma sisältää toimintalinjaukset, tavoitteet sekä toimenpiteet köyhyyden ja eriarvoistumisen vähentämiseksi Tampereella. Edellisestä ohjelmasta rajattiin pois lapset, nuoret ja ikäihmiset, mutta nyt pyritään kattavampaan otantaan, ettei mikään ryhmä jäisi toimenpideohjelman ulkopuolelle.

Köyhyysohjelman laatimiseksi perustettiin työryhmä, jonka puheenjohtajaksi on nimetty valtuuston varapuheenjohtaja Mikko Aaltonen ja varapuheenjohtajaksi apulaispormestari Johanna Loukaskorpi. Työryhmän jäseniksi on nimetty valtuutettu Erkki Axen, valtuutettu Olga Haapa-aho, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Raija Moilanen, Kari-Pekka Rauhala, sivistys- ja kulttuurilautakunnan varajäsen Hannu Soro, varavaltuutettu Jari Heinonen ja valtuutettu Tiina Elovaara.

Työryhmä tekee ehdotuksensa vuoden 2018 loppuun mennessä. Loppuraportti luovutetaan pormestarille ja edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Huumeongelmien hoitamiseksi etsitään ratkaisuja

Huumeongelman tilannekuvaa selvittävän työryhmän tehtävänä on tutkia, miten huumeet ja siihen liittyvät moninaiset ilmiöt näyttäytyvät tällä hetkellä Tampereella ja miten ongelmat vaikuttavat kaupungin katuturvallisuuteen. Työryhmässä selvitetään myös hoitoonohjausjärjestelmää ja seurataan sen vaikuttavuutta sekä mietitään keinoja, miten päihteiden käyttöä voidaan ennaltaehkäistä ja miten huumeiden käytöstä aiheutuvia haittoja voidaan vähentää. Työryhmä tekee ehdotuksensa pormestarille 31.5.2018 mennessä.

Huumeongelman tilannekuvaa selvittävän työryhmän puheenjohtajaksi on nimetty apulaispormestari Johanna Loukaskorpi. Jäseniksi nimettiin varavaltuutettu Elina Sirén, valtuutettu Kirsi Kaivonen, valtuutettu Henri Backman, valtuutettu Minna Minkkinen, sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsen Reijo Laitinen, sosiaalipalvelupäällikkö Maritta Närhi, päihdeohjaaja Juha Lantz, asiakasohjauksen päällikkö Milja Koljonen ja ylilääkäri Päivi Kiviniemi. Työryhmään kutsutaan opettaja Juha Santala Tamkista, aluejohtaja Juha Silius A-klinikkasäätiöstä, ylilääkäri Outi Kuikanmäki Hoiva Oy:stä ja rikoskomisario Ilkka Laasanen Sisä-Suomen poliisilaitoksesta.


Lisätietoja

Mikko Aaltonen
puhelin 050 3022 110
sähköposti [email protected]

Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki