Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Raitiotien rakentamisen haittojen ehkäisyä sekä keskustan liikennejärjestelyjä selvitetään

Julkaistu 28.11.2017 14.02

Tampereen pormestari Lauri Lyly on nimennyt työryhmät selvittämään Tampereen kaupungin keskustan liikennejärjestelyjä ja raitiotien rakentamisen haittojen ehkäisyä.
- Esiin nousseet haasteet kaipaavat konkreettisia ratkaisuja, joita kartoitetaan nyt nimetyissä työryhmissä alan ammattilaisten kanssa. Työryhmien työskentely pohjautuu pormestariohjelmaan, jossa kaupungin toimintamallin elementtejä ovat asukkaiden nostaminen toiminnan keskiöön ja kumppanuutta korostava toimintakulttuuri, pormestari Lauri Lyly toteaa.

Raitiotien rakentamisen haittojen ehkäisyä selvittävän työryhmän tarkoituksena on tutkia, mitä kaupunki ja yritykset voisivat yhdessä tehdä, jotta haitat olisivat mahdollisimman vähäiset raitiotien rakentamisen lähellä oleville yrityksille sekä työllisyydelle. Työryhmä valmistelee esitykset ja luovuttaa loppuraportin pormestarille 31.3.2018 mennessä.

Raitiotien rakentamisen haittojen ehkäisyä selvittävään työryhmään on puheenjohtajaksi nimetty apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki ja jäseniksi valtuutetut Matti Höyssä, Pekka Salmi, Lassi Kaleva, Jaakko Mustakallio ja Jouni Siren, johtaja Mikko Nurminen ja projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen. Työryhmään kutsutaan Tampereen Kauppakamarista toimitusjohtaja Antti Eskelinen, varalla johtaja Peer Haataja ja Pirkanmaan yrittäjistä toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, varalla Tampereen yrittäjien puheenjohtaja Raine Tuomela. Asiantuntijoiksi kutsutaan suunnittelupäällikkö Ari Vandell ja projektisuunnittelija Henna Puisto, varalla erikoissuunnittelija Ulla Tiilikainen.

Työryhmä etsii parannuskeinoja keskustan liikenteen sujumiseen

Keskustan liikennejärjestelyjä selvittävän työryhmän tarkoituksena on tutkia, mitä erityisesti keskustan liikennejärjestelyille, paikoitukselle, liikenteen ohjaukselle sekä ajosuunnille tulisi tehdä, jotta raitiotien rakentaminen aiheuttaisi liikenteelle mahdollisimman vähän haittaa. Erityisesti etelän ja pohjoisen suuntaisessa liikenteessä on ollut ongelmia, koska Hämeenkatu on suljettu henkilöautoliikenteeltä ja Ratapihankadun liikennejärjestelyissä on ongelmia. Työryhmä tekee esitykset pormestarille 28.2.2018 mennessä.

Keskustan liikennejärjestelytyöryhmään nimetään puheenjohtajaksi apulaispormestari Aleksi Jäntti, jäseniksi valtuutettu Jussi Kuortti, valtuutettu Ilpo Sirniö, valtuutettu Juhana Suoniemi, varavaltuutettu Ilkka Porttikivi, varavaltuutettu Arto Gröönroos, suunnittelupäällikkö Ari Vandell (liikennesuunnittelu), joukkoliikennejohtaja Mika Periviita (joukkoliikenne), katuinsinööri Kari Kannisto (katutilavalvonta), varalla rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen (rakennuttaminen ja kunnossapito). Työryhmään kutsutaan toimitusjohtaja Antti Marttila Finnpark Oy:stä, toimitusjohtaja Antti Eskelinen Tampereen Kauppakamarista, varalla johtaja Peer Haataja Tampereen Kauppakamarista, toimitusjohtaja Pasi Mäkinen Pirkanmaan yrittäjistä, projekti-insinööri Antti Haukka Rautatieallianssista ja palopäällikkö Ari Vakkilainen Pirkanmaan pelastuslaitoksesta.


Lisätietoja

Kilpailukykyjohtaja
Anna-Kaisa Heinämäki
puhelin 040 639 7701
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234
sähköposti


Teksti Aila Rajamäki