Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi raitiotiehankkeen siirtosopimuksen yhtiölle

Julkaistu 21.11.2017 9.11

Tampereen kaupungin ja Tampereen Raitiotie Oy:n välinen Tampereen raitiotiehankkeen oikeuksien, vastuiden ja velvoitteiden siirtosopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 20.11.2017 allekirjoitettavaksi.

Kaupunginvaltuusto päätti 19.12.2016 perustaa Tampereen Raitiotie Oy:n, joka on keskinäinen kiinteistöyhtiö. Yhtiö tilaa ja rahoittaa raitiotien rata- ja pysäkki-infrastruktuurin sekä varikon rakentamisen ja hankkii raitiovaunukaluston kaupungin käyttöön.

Siirtosopimuksessa on kuvattu Tampereen Raitiotie Oy:n ja kaupungin tehtävät Raitiotieallianssin tilaajina, suunnitteluttajina ja rakennuttajina. Kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy tulevat toimimaan rinnakkain Raitiotieallianssin tilaajaosapuolina. Tehtävät määritellään tarkasti allianssin palveluntuottajien kanssa laadittavassa toteutusvaiheen allianssisopimuksen liitteessä.

Siirtosopimuksella Raitiotieallianssin osan 1 toteutusvaiheen alkuperäinen allianssisopimuksen sisältö siirretään kaupungilta Tampereen Raitiotie Oy:n vastuulle. Tampereen kaupunki myy Raitiotieallianssin toteutusvaiheen suunnittelutyön ja investoinnit ajalta 1.1.2017 - 30.11.2017 hintaan 38 549 885,78 euroa. Tampereen Raitiotie Oy vastaa näistä Raitiotieallianssin kustannuksista 1.12.2017 alkaen. Kaupunki myy vuoden 2016 loppuun mennessä muodostuneet Raitiotieallianssin suunnittelutyöt ja investoinnit Tampereen Raitiotie Oy:lle 10 070 274,03 euron hintaan.

Kaupungin ja Transtech Oy:n välinen vaunukaluston hankinta- ja ylläpitosopimus siirretään kaupungilta Tampereen Raitiotie Oy:lle kaikkine oikeuksineen ja velvoitteineen.

Kaupunki vastaa sopimussiirron edellytyksenä olevan vakuuden järjestämisestä allianssin palveluntuottajille. Kaupunki tekee investointivaiheessa vuosittain yhtiöön sijoituksen valtionosuutta vastaavalla määrällä.

Sopimuksen allekirjoittamisella Tampereen Raitiotie Oy ottaa rahoitusvastuulleen myös Raitiotieallianssin osan 2 kehitysvaiheen suunnittelukustannukset. Raitiotieallianssin osan 2 toteutusvaiheesta päättää Tampereen kaupunginvaltuusto.

Kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualueen joukkoliikenteen palveluryhmä hankkii raitiotiejärjestelmän operaattorin yhteistyössä Tampereen Raitiotie Oy:n kanssa. Kaupunki maksaa vuosittain vuokraa kalustosta ja vastiketta järjestelmästä ja sen ylläpidosta sekä hallinnointikorvausta.

Kaupunki tekee raitiotiehankkeeseen liittyvät päätökset yleistä päätöksentekomenettelyä ja voimassa olevia hallinto- ja johtosääntöjä noudattaen. Kaupungilla on oikeus valvoa hankkeen toteuttamista kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin edustajat osallistuvat Raitiotieallianssin johtoryhmän, projektiryhmän ja työryhmien toimintaan.

Lisäksi siirtosopimuksessa on kuvattu raitiotiehankkeen hallinnon periaatteita, yhteisjärjestelyjä, muita vastuita ja velvollisuuksia hankkeessa sekä viestinnän ja vuorovaikutuksen periaatteita.


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]

Projektijohtaja
Ville-Mikael Tuominen
puhelin 050 343 0700
sähköposti [email protected]

Toimitusjohtaja
Pekka Sirviö
puhelin 040 334 5798
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Leea Hyry