Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Valinnanvapauskokeilussa testataan yhteistä asiakaspalautteen väylää

Julkaistu 17.11.2017 9.21

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman valinnanvapauskokeilun yhtenä tavoitteena on kehittää palveluntuottajien hakemisen ja vertailun mahdollistavia sähköisiä palveluja ja valinnanvapautta tukevia tietojärjestelmäratkaisuja.

Sekä julkiset että yksityiset terveydenhuollon toimijat keräävät nykyään kattavasti tietoa omasta toiminnastaan ja asiakastyytyväisyydestä. Ongelmana on se, että erilaisilla mittareilla ja menetelmillä kerätyt tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia.

Tampereen valinnanvapauskokeilussa testataan Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen Palveluvaakaa yhteisenä asiakaspalautteen väylänä. Kaupungin valinnanvapausportaaliin on lisätty kaupungin omien ja kokeiluun osallistuvien yksityisten terveysasemien Palveluvaaka-linkit.

Terveysasemapalveluja käyttävien tamperelaisten toivotaan hyödyntävän Palveluvaakaa yhtenä asiakaspalautteen väylänä. Palveluvaakassa asiakas voi pisteyttää palvelukokemuksensa vastaamalla 11 kysymykseen. Erillisiä sanallisia palautteita ei voi antaa, vaan ne kannattaa toimittaa suoraan kullekin palveluntuottajalle. Kaupungin terveysasemilla palautetta voi antaa myös Surveypal-laitteilla.

Palveluvaakaa voivat käyttää kaikki terveysasemien asiakkaat, riippumatta siitä ovatko mukana valinnanvapauskokeilussa. Kokeiluun kuuluvat Tampereella postinumeroalueiden 33530 ja 33710 asukkaat.

Kokeilua seurataan myös useilla muilla mittareilla, joiden tuloksia raportoidaan osana palvelusetelikokeilun valtakunnallista arviointia.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Eeva-Kaisa Mäkinen
puhelin 040 675 3147
sähköposti [email protected]