Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Valtuusto hyväksyi Tampereen uuden strategian: Kasvua kestävällä ja inhimillisellä tavalla

Julkaistu 13.11.2017 17.15

Tampereen uusi strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa maanantaina 13.11.2017. Strategia kertoo Tampereen kehittämisen suunnasta ja sisältää näkemykset kaupungin kehittämisestä vuoteen 2030 mennessä.

– Uudessa strategiassamme näkyy vahvasti kaupungin kasvu, joka haastaa investoimaan ja kehittämään palveluita. Ykkösjuttu on työllisyys, joka on keskeisin keino vastata kasvuun ja tasapainottaa kaupungin talous, kertoo pormestari Lauri Lyly.

Kasvun ja työllisyyden lisäksi strategiassa painottuvat Tampereen kansainvälisen tunnettuuden parantaminen ja digitalisaation hyödyntäminen kaupungin ydintehtävässä eli tamperelaisten hyvinvoinnin lisäämisessä.

– Haluamme huolehtia kaikkien asukkaiden kiinnittymisestä kotikaupunkiinsa ja ylläpitää Tampereen henkeä. Se rakentuu yhdenvertaisuudelle, yhdessä tekemiselle ja sille, että jokainen kokee olevansa merkityksellinen osa yhteisöä, pormestari Lyly painottaa.

Tampereen uutta strategiaa on tehty pormestariohjelman pohjalta yhdessä kaupungin henkilöstön, asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Strategiajohtaja Reija Linnamaan mukaan strategian laadinta on ollut prosessi, jolla jo itsessään on arvoa.

– Strategiatekstejä tärkeämpiä ovatkin ne ajattelussa ja toiminnassa tapahtuvat muutokset, joita on saatu aikaan strategian tekemisen myötä. Niitä edelleen työstämällä saavutamme strategian varsin kunnianhimoiset ja tulevaisuuteen suuntautuvat tavoitteet, Linnamaa sanoo.

Tampere - Sinulle paras

Tampereen strategia 2030:n visio on Tampere – Sinulle paras. Strategian toteutuessa vuonna 2030 Tampere on 300 000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki. Kaupunki kasvaa kestävällä tavalla, ja tavoitevuonna Tampere on hiilineutraali. Tulevaisuuden Tampereella hyvinvointi on jakautunut tasaisesti ja kaupunkilaisille tarjotaan palveluissa paras asiakas- ja asukaskokemus. Tavoitteena on myös tarjota kaikille sujuvat ja arkea helpottavat palvelut ensisijaisesti digitalisaatiota hyödyntäen. Tulevaisuuden Tampereella panostetaan osaamiseen ja työhön.

Vuonna 2030 Tampere on suurten kaupunkien ykkönen lasten ja nuorten oppimistuloksissa, kaupunkilaisten elinikäinen oppiminen on mahdollista ja työllistyminen on kaikissa tilanteissa joustavaa. Yrityksille Tampere tarjoaa kiinnostavan toimintaympäristön, jossa luovuus ja innovaatiot kohtaavat. Tulevaisuuden kaupunki houkuttelee myös kansainvälisesti osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin. Matkailijoita kaupunkiin tuo Pohjoismaiden kiinnostavimpana tunnettu elämyskaupunki.

– Tampereen strategia 2030:n tavoiteltavat tulokset kuvaavat strategian kunnianhimoista tahtotilaa Tampereen tulevaisuuden suunnasta. Strategian valmistelussa olivat keskeisesti esillä tulevaisuuden muutostrendit ja arviot niiden tuomista mahdollisuuksista ja uhkista, kertoo strategiajohtaja Reija Linnamaa.

Strategian neljä painopistettä

Pormestari Lauri Lyly muistuttaa, että Tampereen kaupunki on uuden edessä, sillä sen roolissa ja tehtäväkentässä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Sote-tehtävien siirto maakuntiin korostaa kaupungin sivistys- ja elinvoimaroolia. Tulevissa tehtävissä painottuvat myös vastuu hyvästä elinympäristöstä, kumppanuuksien luomisesta ja osallisuuden tukemisesta.

Tampereen strategian sisällöt jakaantuvat neljään painopisteeseen: yhdessä tekevä ja inhimillinen, koulutuksen ja osaamisen kärjessä, luova ja innovatiivinen sekä urbaani ja kestävästi kasvava.

1) Yhdessä tekevä ja inhimillinen Tampere panostaa osallisuuteen ja aktiivisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja varhaiseen tukeen sekä yksilöllisiin ja vaikuttaviin palveluihin.

2) Koulutuksen ja osaamisen Tampere panostaa laadukkaaseen ja yhteisölliseen oppimiseen, työhön johtavaan koulutukseen ja osaamiseen sekä osaavan työvoiman houkutteluun ja juurruttamiseen.

3) Luova ja innovatiivinen Tampere panostaa vaikuttavaan elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan, innovaatioympäristöihin ja -alustoihin sekä kansainvälisen tason kulttuuri- ja tapahtumatarjontaan.

4) Urbaani ja kestävästi kasvava Tampere panostaa kaupungin kasvuun, elävyyteen, omaleimaisuuteen ja kaupunkimaiseen ympäristöön sekä älykkyyteen ja kestävyyteen.

Kaupunkiorganisaation uudistumiskyky mahdollistaa strategian toteuttamisen. Se koostuu toimintaympäristön muutosten ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisestä, osaavasta ja hyvinvoivasta henkilöstöstä, vaikuttavasta verkostokumppanuudesta sekä tasapainoisesta taloudesta ja aktiivisesta omistamisesta. Strategian toteutumista tuetaan toimimalla yhdessä, vastuullisesti sekä avoimesti ja rohkeasti.

Tampereen uuden strategian keskeisistä viesteistä on tehty video, jonka voi katsoa kaupungin YouTube-kanavan oheisesta linkistä.

Uuteen strategiaan ja sen työstövaiheisiin voi tutustua myös tarkemmin tampere.fi:ssä strategiasivulla.

Tampereen strategia 2030 on havainnollistettu kuvittaja Pirita Tolvasen tekemällä kuvalla, joka kertoo kestävällä ja inhimillisellä tavalla kasvavasta kaupungista.


Lisätietoja

Strategiajohtaja
Reija Linnamaa
puhelin 040 572 9610
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell