Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen asiakkaista 88 prosenttia suosittelisi sairaalaa läheisilleen

Julkaistu 9.11.2017 19.11

Tampereen kaupungin sairaala- ja kuntoutuspalveluissa eli esimerkiksi Hatanpään sairaalassa kerätään monin eri tavoin palautetta toiminnan kehittämiseksi.

Asiakkaat voivat antaa jatkuvasti palautetta Surveypal-asiakaspalautelaitteilla, joilla vuodeosastoilla potilaat vastaavat mittarin kymmeneen kysymykseen hoidon laadusta, kohtelusta, hoitoa koskevista päätöksistä ja niihin mukaan ottamisesta, tiedonsaannista sekä sairaalan suosittelemisesta tarvittaessa läheisille. Poliklinikoilla on käytössä yksi mittarin kysymys, joka vaihtuu kuukausittain.

Tänä vuonna elokuun loppuun mennessä laitteilla oli antanut palautetta 1 563 vuodeosaston potilasta sekä 6 391 poliklinikan asiakasta. Palaute on kerätty Hatanpään sekä Rauhaniemen sairaalasta.

Asiakkaat olivat tyytyväisiä henkilökunnan ystävälliseen ja asialliseen kohteluun, hoidon aikana kokemaansa turvallisuuden tunteeseen sekä yleiseen palvelun laatuun. Hoitoa koskevaan päätöksentekoon puolestaan potilaat ja heidän läheisensä toivoivat pääsevänsä paremmin mukaan. Kaikista vastanneista 88 prosenttia suosittelisi sairaalaa läheisilleen, jos he tarvitsisivat sairaalahoitoa.

Henkilöstön ammattitaidolle ja ystävällisyydelle kiitosta

Tampereen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat toteuttivat 18.9. - 9.10.2017 kaikkien sairaala- ja kuntoutusosastojen potilaille kyselyn palvelukokemusmittarilla. Kyselyihin vastasi yhteensä 271 potilasta, joista 140 antoi kommentteja avoimeen kysymykseen "Mikä vaikutti eniten kokemukseenne hoidosta ja palvelusta?"

Vastanneet potilaat olivat pääosin tyytyväisiä tiedonsaantiin. He pitivät tärkeänä henkilökohtaisia keskusteluja henkilökunnan kanssa sekä riittävää ja selkeäkielistä informointia hoidon suunnitelmasta.

Tuttu henkilökunta ja omahoitajakäytäntö nousivat vastauksissa myönteisinä asioina esiin. Henkilökunnan ammattitaito ja ystävällisyys saivat myös kiitosta. Kiireen tuntu mainittiin kehitettävänä asiana ja osa vastaajista toivoi lisää henkilökuntaa.

Hoitotyöhön oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Kehittämistä kaivattiin päivittäistoimintojen huomioimiseen, psyykkisen hoitotyöhön sekä kivun arviointiin. Ruuan laatuunkin oltiin tyytyväisiä, mutta ruokahuollon asiakaspalvelussa koettiin olevan kehittämisen varaa.

Sairaala- ja kuntoutuspalveluista voi antaa palautetta asiakaspalautelaitteiden lisäksi muun muassa toimipisteistä löytyvillä palautelomakkeilla. Myös Tampere.fi-sivujen verkkopalautetta voi käyttää palautteen antamiseen.

Tiedotetta muokattu 10.11.2017: Korjattu johdantoa sekä lisätty tieto, että elokuun loppuun mennessä analysoitu palaute on kerätty Hatanpään ja Rauhaniemen sairaaloista.


Lisätietoja

Hallintoylihoitaja, kehittämispäällikkö
Paula Hakala
puhelin 050 301 5438
sähköposti


Teksti Marika Haapala