Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tahmelan lähteen ympäristössä tehdään pohjavesitutkimuksia

Julkaistu 7.11.2017 9.42

Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksen pohjavesiryhmä tekee alueella pohjavesitutkimuksia 7.-10.11. 2017. Tavoitteena on selvittää syitä Tahmelan lähteen heikkoon veden laatuun ja kartoittaa keinoja tilanteen parantamiseksi.

Lähteestä ja sen ympäristöstä tehdään lämpötilakartoituksia maalta lämpökameralla ja lämpötilamittareilla sekä ilmasta käsin miehittämättömällä lentoalustalla (drone) olevalla lämpökameralla. Lähteistä, pohjavesiputkista sekä kosteikkoihin ja järveen purkautuvasta pohjavedestä otetaan vesinäytteitä ja analysoidaan veden laatua ja isotooppikoostumusta veden laadun vaihtelun ja veden alkuperän selvittämiseksi.

Järveen purkautuvan pohjaveden määrää mitataan järven ranta-alueelle asennettavilla suotovirtaamamittareilla sekä pienpohjavesiputkilla, ja lähteiden ylivirtaamaa mitataan siivikkomittarilla. Lähteen ympäristön geologisen rakenteen varmistamiseksi tehdään maastossa maatutkaluotauksia. Kaikki mittauslaitteisto poistetaan maastosta viikon lopulla.

Tutkimukset tehdään hydrogeologian dosentti Kirsti Korkka-Niemen johdolla. Lämpökamerakuvausten asiantuntijana toimii tutkija Anne Rautio ja LuK Olli Nurmilaukas tekee tutkimuksesta maisterin tutkielman Helsingin yliopistoon. Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat osallistuneet hankkeen rahoitukseen.

Vesinäytteitä kaivoista

Mikäli Tahmelan lähteen läheisyydessä on esimerkiksi kastelukäytössä yksityiskaivoja, kaivojen omistajat voivat ottaa yhteyttä keskiviikon 8.11. aikana (Kirsti Korkka-Niemi, 050 415 6621). Soveltuvilta alueilta kaivoista voidaan ottaa vesinäytteitä, ja myös kaivon omistajat saavat vesianalyysitulokset käyttöönsä. Vesinäytteet voidaan ottaa 8.11 tai 9.11 tai myöhemmin erikseen sovitusti.


Lisätietoja

Hydrogeologian dosentti
Kirsti Korkka-Niemi
puhelin 050 415 6621
sähköposti [email protected]