Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Ojala-Lamminrahkan alueen rakentamista valmistellaan yhteistyössä

Julkaistu 2.11.2017 10.59

Tampereen ja Kangasalan välinen yhteistyö konkretisoituu, kun yhteisellä rajalla sijaitseva Ojalan - Lamminrahkan alue alkaa toteutua pitkän suunnittelujakson jälkeen. Asuin- ja yritysalueiden asemakaavoitus on käynnistynyt, ja ensimmäiset asemakaavat valmistuvat sekä Ojalaan että Lamminrahkaan vuoden 2018 aikana. Rakentaminen alkaa vuoden 2018 lopussa uuden eritasoliittymän rakentamisella, pääkatua rakennetaan vuonna 2019 ja alue on kokonaan valmis 2040 -luvulla. Asiaa käytiin läpi seminaarissa 1.11.2017 Kangasala-talossa.

kuva: Lamminrahka, näkymä keskustasta
 

Suunnittelun tavoitteena on kuntarajan ylittävä viihtyisä, luonnonläheinen ja moderni asuin- ja työpaikka-alue palveluineen. Alue toimii yhtenä kokonaisuutena. Kuntien välinen yhteistyö alueen kehittämisessä alkoi yhteisen yleissuunnitelman laatimisella, jonka seurauksena kuntarajaa siirrettiin vuonna 2009. Näin saatiin sekä Ojalasta että Lamminrahkasta muodostettua toimivat kokonaisuudet. Molemmat osayleiskaavat laadittiin tiiviissä yhteistyössä kuntien välillä ja hyvä yhteys on jatkunut myös asemakaavoja laadittaessa.

Suunnittelua on ohjannut Tampereen ja Kangasalan yhteinen työryhmä ja kunnat ovat myös sopineet alueiden yhteisestä toteuttamisesta. Yhteisesti rakennettavia hankkeita Ojalan - Lamminrahkan alueella ovat mm. Lamminrahkan uusi eritasoliittymä, Lamminrahkan ja Ojalan yhdistävä pääkatu, asuinalueiden välissä kulkeva seudullinen latuyhteys ja Lamminrahkaan rakennettava yhtenäiskoulu, joka palvelee myös Ojalan asukkaita.

Koska hankkeiden toteutuminen on alkamassa, Ojalaa ja Lamminrahkaa käsittelevä seminaari järjestettiin Kangasala-talossa 1.11.2017. Tilaisuuteen osallistui Tampereen kaupunginhallituksen ja Kangasalan valtuuston edustajia, muita luottamushenkilöitä sekä asian parissa työskenteleviä virkamiehiä ja yhteistyötahoja Tampereen seudulta. Seminaarissa käsiteltiin suunnittelutilanteen lisäksi kokonaisuuden merkittävää roolia Tampereen kaupunkiseudulla, kokemuksia ja ideoita muista alueprojekteista, yhteisiä suunnittelukohteita kuntien rajalla sekä valtateiden parantamishankkeita.

Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen ja Kangasalan kunnanjohtaja Oskari Auvinen ovat erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön. Yhteisten ponnistelujen tuloksena saadaan uusi vireä asuinalue, jossa kuntaraja ei näy.

– Uusi yhteinen alue vastaa hienolla tavalla kysyntään, jossa kohtaavat niin luonnonläheinen asuminen kuin tiivistyvä, kaupunkilainen taajamarakenne. Samalla alue on erinomainen esimerkki kaupunkiseudun kuntien, Tampereen ja Kangasalan toimivasta yhteistyöstä, toteaa Auvinen.

kuva: Ojalan keskuspuisto
Ojalan keskuspuisto (Ramboll Finland Oy)

Lisätietoja

Tampere, Ojalan asuinalue:
Projektiarkkitehti
Katarina Surakka
puhelin 040 806 3935
sähköposti [email protected]

Kangasala, Lamminrahkan alue:
Projektipäällikkö
Susanna Virjo
puhelin 040 133 6773
sähköposti [email protected]