Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Työryhmä selvittää uusien kotien rakentamista Ruotulaan

Julkaistu 17.10.2017 10.17

Tampereen pormestari Lauri Lyly on nimennyt työryhmän tekemään esiselvitystä asuntojen rakentamisen mahdollistamisesta Ruotulan alueelle ja golf-kentän siirtämisestä.

Työryhmän nimeäminen on osa kaupunginvaltuustossa 15.5.2017 hyväksytyn kantakaupungin yleiskaavan yhteydessä hyväksytyn toivomusponnen toteutusta. Toivomusponnessa esitettiin, että Ruotulan golf-kentän maa-alueen jatkosuunnittelun lähtökohtana on kaavoittaa alue asumiskäyttöön huomioon ottaen Kaupin luontoarvot ja golf-kentän siirtäminen pois asumisen alta.

– Ruotulan alueelle olisi mahdollista tavoitella yli 10 000 asukkaan taajamaa. Kasvavina kaupunkeina etsimme ennakkoluulottomasti keinoja vastata keskustaa lähellä sijaitsevien kotien tarpeeseen ja hyvien liikenneyhteyksien varrelle, summaa Tampereen pormestari Lauri Lyly.

Pormestariohjelman mukaisesti tämän valtuustokauden aikana käynnistetään suunnittelu raitiotien jatkamisesta. Yhtenä kolmesta raitiotien jatkosuunnittelun vaihtoehdoista on linja Ruotulan alueen kautta Koilliskeskukseen.

Työryhmän asettaminen on sovittu yhdessä Pirkkalan pormestarin Marko Jarvan kanssa. Työryhmä koostuu Tampereen, Pirkkalan ja golf-harrastajien edustajista.

Työryhmään nimetään Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm (ryhmän puheenjohtaja), kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari (työryhmän varapuheenjohtaja) ja yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, Pirkkalan kunnan pormestari Marko Jarva, kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen ja hyvinvointijohtaja Harri Rönnholm. Tammer Golf ry: hallituksen puheenjohtaja Pentti Rantala ja toiminnanjohtaja Markus Junni sekä Golf Pirkkala Oy: toimitusjohtaja Pasi Kristiansson ja hallituksen puheenjohtaja Torsti Ylijoki. Työryhmän toimeksianto kestää 31.3.2018 saakka.

Ruotulan golf-kentän sijainnille voitaisiin etsiä vaihtoehtoa Ruotulan alueella tai siirtää se Pirkkalaan. Pirkkalan Vähä-Vaitissa golf-kenttä sijaitsee lentomelualueella. Alustavien arvioiden mukaan nykyisen kentän viereen olisi sijoitettavissa toinen 18-reikäinen golf-kenttä. Lisäksi olisi mahdollisuus yhdeksään lisäväylään par kolmekenttineen.

Asian valmistelijana on toiminut Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen. Jos työryhmän esiselvitys etenee Pirkkalaa koskeviin jatkotoimiin, pormestari Lylyn osallistumisessa huomioidaan mahdolliset jääviyskysymykset Pirkkalaa koskevan päätöksenteon osalta.

Lisätietoja

Pormestari Marko Jarva
Pirkkalan kunta
puh. 044 486 1111
[email protected]

Johtaja Mikko Nurminen
Tampereen kaupunki
puh. 040 801 2665
[email protected]


Teksti Kaisa Läärä