Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tilakeskuksen huoltamien koulujen ylläpitokustannukset ovat keskitasoa alemmat

Julkaistu 21.9.2017 14.08

Tilakeskus on osallistunut kuntien koulu- ja päiväkotikiinteistöjen ylläpitokustannusten ja tilankäytön tehokkuuden vertailuun. Laaditussa selvityksessä vertailtiin koulu- ja päiväkotikiinteistöjen vuonna 2016 toteutuneita ylläpitokustannuksia, energiatehokkuutta ja tilankäytön tehokkuutta. Toteutuneita kuluja verrattiin myös vuosien 2012 ja 2014 tietoihin kuntakohtaisen ja yleisen kustannuskehityksen selvittämiseksi.

Vertailusta selviää, että kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat nousussa lähes jokaisessa kunnassa. Syinä ovat muun muassa energianhinnan nousu sekä kasvaneet korjausten kustannukset. Vertailuaineistosta selviää, että Tampereen kiinteistökanta on vanhimmasta päästä. Uusia 2000-luvulla rakennettuja kouluja Tampereella on muihin vertailun kuntiin nähden vähiten ja päiväkoteja toisiksi vähiten.

Tampereen ylläpitokustannukset koulukiinteistöjen osalta ovat kuitenkin hieman keskitason alapuolella. Tampereella kustannukset ovat 3,20 €/htm²/kk, kun koko aineiston keskiarvo on 3,30 €/htm²/kk. Yli 100 000 asukkaan kuntien koulukiinteistöissä Tampereen ylläpitokustannukset ovat toiseksi pienimmät. Päiväkotikiinteistöissä kuluerät ovat jonkin verran suurempia kuin kouluissa. Tampereen päiväkotien ylläpitokustannukset ovat 5,60 €/htm²/kk, joka on hieman keskitason yläpuolella. Suurin yksittäinen kustannuserä sekä kouluissa että päiväkodeissa on kiinteistön korjaukset.

Koulujen ja päiväkotien tilatehokkuus on Tampereella keskitasoa. Koulujen tilatehokkuus on 13,2 htm²/oppilas, kun keskiarvo on 12,4 htm²/oppilas. Päiväkotien tilatehokkuus on Tampereella 10,8 htm²/lapsi, kun keskiarvo on 10,6 htm²/lapsi.

Energiatehokkuudessa Tampere on kärkikolmikossa

Tilakeskuksen pitkäaikainen panostus kiinteistöjen energia-asioihin näkyy kuntakohtaisessa energiatehokkuusvertailussa. Tampere kuuluu kärkikolmikkoon sekä koulu- että päiväkotikiinteistöjen osalta. Tampereen koulujen energiankulutus on vertailun toisiksi alinta ja päiväkotien kolmanneksi alinta.

Vertailuun osallistui 13 kuntaa, joista 6 on yli 100 000 asukkaan kuntia. Vertailuun osallistuminen auttaa Tilakeskusta oman toiminnan analysoimisessa ja raportoinnissa. Tietoja hyödynnetään toiminnan kehittämisessä, tavoitteiden asettamisessa sekä työn tulosten seurannassa.

Vertailun on tehnyt KTI Kiinteistötieto Oy.


Lisätietoja

Kiinteistöpäällikkö
Jussi Kuoppala
puhelin +358406206368