Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tasanteen alueella harmaita hulevesiä

Julkaistu 28.7.2017 13.51

Tarastejärven jätteenkäsittelylaitoksen hule- ja suotovesialtaiden tyhjennystä on toteutettu imuautoilla. Nämä jätevedet on ajettu Rusthollinkadulla sijaitsevaan jätevesikaivoon, josta ne johdetaan Tasanteen jätevedenpumppaamolle. Tasanteen jätevedenpumppaamolta nämä vedet johdetaan edelleen Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolle.

Tasanteella toteutetun kiinteistön maalämpöpumpun asennusporauksen seurauksena maaperästä irtoava maa-aines ja kalliopöly värjäävät veden harmaaksi. Nämä vedet ohjataan kiinteistön alueelta hulevesijärjestelmään, joka laskee Tasanteen jätevedenpumppaamon vieressä sijaitsevaan avo-ojaan. Nämä harmaat vedet eivät siis ole Tarastejärveltä imuautoilla viemäriverkostoon ajettavia jätevesiä.


Lisätietoja

Käyttöpäällikkö
Heikki Sandelin
puhelin 050 321 5165