Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Ojalan uuden asuinalueen ensimmäinen asemakaavaluonnos nähtävillä

Julkaistu 1.6.2017 13.19

Tampereen koillisella alueella Kangasalan rajalla sijaitsevan Ojalan asemakaava on nähtävillä 22.6.2017 saakka kaupungin verkkosivuilla ja Palvelupiste Frenckellissä. Asemakaavalla mahdollistetaan uuden asuinalueen rakentaminen Ojalaan, Ojalankylän ja Kumpulan läheisyyteen.

Ojalankylän ja Ojalan asemakaavan asukastilaisuus järjestetään tiistaina 6.6.2017 klo 16.30-18.30 Koilliskeskuksen monitoimitilassa Kivi, os. Liikekatu 3 (Linnainmaan Prisman yhteydessä).

Ojala suunnitellaan ja rakennetaan samanaikaisesti Kangasalan puolella olevan Lamminrahkan alueen kanssa. Ojala suunnitellaan ja rakennetaan samanaikaisesti Kangasalan puolella olevan Lamminrahkan alueen kanssa. Alueet toimivat rakenteellisesti yhdessä, ja tarjoavat valmistuttuaan kodin noin 11.000 asukkaalle.

Ojalan ensimmäinen asemakaava tuo alueelle noin 2000 asukasta. Seuraavien asemakaavojen myötä Tampereen Ojalasta kasvaa noin 4500 asukkaan alue.

Suunnittelualue on pääosin kaupungin omistuksessa. Asemakaavoituksentavoitteena on mahdollistaa uuden kaupunginosan ensimmäisen vaiheen rakentaminen kustannustehokkaasti ja alueen luonto - ja kulttuuriympäristön arvoja turvaten. Tekniset verkostot suunnitellaan yhteistyössä Kangasalan kunnan kanssa.

Erityistä huomiota kiinnitetään alueen liito-oravan elinpiirien turvaamiseen ja hulevesien määrän ja laadun hallintaan. Tavoitteena on myös laadukas kaupunkiympäristö ja eri osa-alueiden omaleimaisuus. Ojalan asemakaava vastaa myös kaupunkistrategian tavoitteeseen riittävästä pientalotonttien luovuttamisesta vuosittain

Uusi katu Aitolahdentieltä Kangasalle

Asemakaavalla mahdollistetaan uuden kokoojakadun rakentaminen Aitolahdentieltä Kangasalan rajalle, josta se tulee jatkumaan aina Lamminrahkan eritasoliittymään asti.

Rakentaminen sijoittuu kallioisille selänteille, ja luontoarvoiltaan rikkaat laaksoalueet jäävät lähivirkistysalueiksi. Ojalan keskus sijoittuu pääkatuna toimivan Mossin puistokadun ja Mossinkaaren risteyksen ympärille. Keskustassa rakentaminen on suhteellisen tehokasta, kerrostalovaltaista. Tärkeimmät palvelut sijoittuvat keskustaan.

Noin 80 hehtaarin asemakaava-alueella uutta rakennusoikeutta muodostuu noin 118 000 kerrosneliömetriä. Alueelle muodostuu 117 uutta omakotitonttia, mikä vastaa noin vuoden tarvetta Tampereella.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki
Projektiarkkitehti
Katarina Surakka
puhelin 040 806 3935

Kaavoitusarkkitehti
Hanna Ohtola
puhelin 041 7300 143


Teksti Anna-Leea Hyry