Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Pirkanmaan Ikäneuvo-hankkeen kokeilut käynnistyvät lokakuussa

Julkaistu 29.5.2017 15.18

Ikäneuvo-hankkeen kokeilut käynnistyvät lokakuussa Pirkanmaalla. Hankkeessa luodaan kokeilukulttuuria hyödyntäen Pirkanmaalle yhtenäinen asiakasohjauksen ja neuvonnan malli tulevaa maakuntaa varten. Tampereen kaupunki on mukana kokeilussa, jossa kehitetään asiakasohjausta keskittyen erityisesti aiempaa paremmin asiakkaiden haastaviin elämäntilanteisiin (mm. kotiutumisen ongelmat) ja ohjauksen tarpeeseen.

Kokeilun tavoitteena on luoda eheä hoitopolku, joka ei katkea asiakkaan joutuessa sairaalaan eikä sieltä kotiutuessa sekä vähentää sairaalassa pitkäaikaishoitopaikkaan jonottamista. Tarkoituksena on löytää yksi taho, joka kokoaa ja koordinoi asiakkaan palvelut ja on hänen tukena vaikka asukkaan hoitopaikka muuttuisi.

Keskeisenä kehittämiskohteena ovat tilanteet, joissa sairaalasta kotiutuva ihminen tarvitsee tukea ja apua kotiin. Tarkoituksena on luoda malli, jolla sairaalassa aloitettu kuntoutus jatkuu keskeytyksettä kotonakin. Turvallista kotiutumista vahvistetaan myös teknologian avulla.

Asiakasohjauksen lisäksi hankkeessa on viisi muuta kokeilua, joissa testataan käytännössä viittä toimintamallia eri Pirkanmaan kunnissa. Niihin osallistumisesta kunnat päättävät touko-kesäkuun aikana.

Neuvonnan kokeilussa testataan Pirkanmaan yhteistä ikäihmisten ja heidän läheistensä puhelinneuvontaa, joka hankitaan ostopalveluna. Lisäksi kartoitetaan kuntien ikäihmisille tarjolla olevat palvelut yhtenäisen palvelutarjonnan luomiseksi.

Lähitorikokeiluissa kehitetään maakunnan yhteistä asiakasohjausta ja neuvontaa täydentävää matalan kynnyksen toimintaa asiakkaan lähellä kunnissa ja kaupunginosissa.

Kotihoitoon ja kotihoidon tukipalveluihin luodaan yhteiset kriteerit. Asiakasohjauksen osaamisen varmistamiseksi selvitetään, millaista moniammatillista osaamista asiakasohjaajat tarvitsevat.

Lisäksi kokeiluissa luodaan yhtenäisiä menetelmiä palvelutarpeen arviointiin, seurantaan ja arviointiin kuntoutuksessa sekä omaishoidon tuessa. Omaishoitoperheiden tukemiseen kokeillaan myös sähköistä etätukimallia.

Ikäneuvo-hankkeeseen osallistuvat Tampereen lisäksi Akaan (sis. Urjala), Hämeenkyrön, Ikaalisen, Kangasalan (sis. Pälkäneen), Lempäälän, Nokian, Pirkkalan (sis. Vesilahti), Sastamalan (sis. Punkalaidun), Valkeakosken, Virtojen (sis. Ruovesi), Ylöjärven ja Tampereen (sis. Orivesi) kunnat ja kaupungit. Hankekumppaneina toimivat Luona Hoiva Oy, Pirkanmaan Senioripalvelut Oy ja Tampereen Kaupunkilähetys ry.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Ikäneuvolle 2,34 miljoonaa euroa hallituksen kärkihankkeesta "Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa" (I&O).

Ikäneuvo-hanke kestää lokakuuhun 2018 saakka. Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelujen lautakunta merkitsi Ikäneuvo-hankkeen tilannekatsauksen tiedoksi 23.5.2017.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Essi Lönnqvist
puhelin 040 806 3192
sähköposti [email protected]