Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kaupin kampuksesta sosiaali- ja terveyspalvelujen osaamisen keskus

Julkaistu 29.5.2017 15.11

Tampereen Kaupin alueella sijaitsee yliopistollisen sairaalan lisäksi merkittävä määrä terveys- ja hyvinvointialan osaamista ja työpaikkoja. Kampuksella on yli 20 000 päivittäistä käyttäjää. Kaupin kampuksen kehittäminen on ollut yksi nykyisen pormestarikauden painotuksista ja myös uudessa pormestariohjelmassa korostetaan Kaupin alueen kehittämisen tärkeyttä. Tampereen kaupunginhallitus käsitteli 29.5.2017 hankeen tarveselvitystä ja etenemistä. Tampereen kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että tilaratkaisulla tuetaan Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattiopiston yhteistyötä. Tarkoituksenmukaista on, että myös Tampereen ammattikorkeakoulu osallistuu hankkeeseen.

Tavoite on, että Kaupin kampukselle syntyy sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen ja akateeminen koulutusväylä. Tampereella halutaan hyödyntää yhteistä opetusta, yhteisiä oppimisympäristöjä ja tutkimusta. Kampuksesta on mahdollista kehittää erinomainen innovaatioympäristö hyvinvointialan yrityksille.

Tampereen kaupunki sijoittaa yhden hyvinvointikeskuksen kampusalueelle. Näin myös kaupunki tukee sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmien uudistamista ja Tampere3-hankkeen tavoitteena olevaa koulutuksen yhteistä kehittämistä. Keskus toimisi itäisen keskusta-alueen ja osin koillisen alueen 40 000 asukkaan hyvinvointipalvelujen toimipisteenä ja korvaisi se mm. Tammelakeskuksen terveysaseman. Keskukseen voitaisiin myös tuoda monipuolisia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen palveluita, esim. liikunta-alalta. Tampereen ammattikorkeakoulu toteuttanee rakennettavien kehityshyvinvointikeskuksen yhteyteen terveys- ja sosiaalipalvelualan koulutuksensa tarvitsemat uudet koulutustilat.

Kehityshyvinvointikeskus suunnitellaan sijoitettavaksi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n omistamalle tontille Vieritie 2, jossa sijaitsee jo nyt lääketieteen ja terveystieteiden opetuskäytössä oleva Tampereen yliopiston Arvo-rakennus. Noin 26 milj. euron rakennushankkeen toteuttaa Suomen yliopistokiinteistöt Oy, jolta kaupunki ja ao. oppilaitokset vuokraavat tilat 25-30 vuoden sopimuksella.

Hankesuunnitteluvaiheesta on valmisteltu Tampereen kaupungin, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n, Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattiopiston välinen sopimus. Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen, keväällä 2018, voidaan tehdä rakennushankkeen toteuttamisen käynnistävät päätökset. Sosiaali- ja terveysministeriöltä haetaan poikkeuslupaa hankkeen toteuttamiseksi.


Lisätietoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
puhelin 040 704 7337
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu