Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tesoman hyvinvointikeskusta kehitetään allianssimallilla

Julkaistu 22.5.2017 15.59

Tesomalle vuoden 2018 keväällä avattavaa hyvinvointikeskusta kehitetään Suomessa ainutlaatuisella hyvinvointiallianssimallilla. Tammikuussa käynnistynyt kehitysvaihe päättyy loppuvuodesta 2017, jolloin kaupunginhallitus päättää allianssin toteutusvaiheeseen siirtymisestä. Tesoman hyvinvointiallianssin käynnistysprojektin tilannekatsausta sekä Tesoman kehittämistä käsiteltiin kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 22.5.2017.

Hyvinvointiallianssin kehitysvaiheessa allianssikumppanit, Tampereen kaupunki ja Mehiläinen-ryhmittymä, etsivät yhdessä innovatiivisia ratkaisuja sekä tehokkaita toiminta- ja työtapoja, joilla voidaan saavuttaa vaikuttavuutta ja kustannussäästöjä.

Kehitysvaiheen aikana tarkennetaan allianssin tavoitteet, palvelukokonaisuus, tavoitekustannus, kaupallinen malli, organisointi ja tilaratkaisut, palvelujen tuottamisen jakautuminen kaupungin oman tuotannon ja muiden tuottajien kesken sekä suunnitellaan hyvinvointikeskuksen rooli osana maakunnan sote-mallia.

Julkisen ja yksityisen toimijoiden lisäksi kolmannen sektorin toimijoilla tulee olemaan merkittävä rooli Tesoman hyvinvointipalvelujen tuottamisessa. Projektipäällikkö Mari Heikkilän mukaan yhteistyökumppaneiden kartoittaminen on käynnistymässä.

- Hyvinvointikeskukseen perustettava yhteisökahvila ja muut hyvinvointia edistävät matalan kynnyksen palvelut suunnitellaan tarkemmin yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Suosittelen, että asiasta kiinnostuneet yhdistykset seuraavat lähipäivinä julkistettavaa avointa toimijahakua osoitteessa omatesoma.fi/yhteisokahvila, Heikkilä toteaa.

Alkuvuoden aikana on tehty palvelumuotoilun avulla Tesoman hyvinvointipalvelujen konseptikäsikirja, palvelukuvaukset sekä henkilöstön osaamisvaatimukset ja roolikuvaukset.

Palvelujen seurantaan ja mittaamiseen liittyvä kehitystyö on käynnissä. Tärkeätä on määritellä vaikuttavuusmittarit. Seurannan ja mittaamisen osalta Tesoman hyvinvointiallianssi toimii pilottina Sitran Järjestäjän työkalut -hankkeessa. Tesomalla tärkeitä vaikuttavuustavoitteita ovat esimerkiksi terveyden lisääntyminen ja sairastavuuden väheneminen, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien määrän väheneminen sekä raskaiden ja kevyiden palveluiden käyttö. Allianssin palveluihin on alustavasti suunniteltu liitettävän myös vaikuttavuusinvestointimallilla toteutettavia työllisyydenhoitopalveluja.

Hyvinvointikeskuksen rooliin osana maakunta- ja sote-uudistusta valmistaudutaan yhdessä Pirkanmaan liiton kanssa. Tavoitteena on, että hyvinvointiallianssi on sellaisenaan yleisesti hyödynnettävä palvelujen tuottamismalli. Tulevaisuudessa hyvinvointiallianssi on keino yhdistää sosiaali- ja terveyspalvelut saumattomasti kunnan vastuulle jääviin hyvinvoinnin edistämisen palveluihin.

Tavoitteena tesomalaisten hyvinvoinnin lisääminen

Oma Tesoma -hankkeen tavoitteena on kehittää Tesomasta viihtyisä ja houkutteleva asuin- ja palvelualue. Hankkeen aikana kehitetään ja monipuolistetaan muun muassa alueen asuntotarjontaa, palveluja sekä harrastus, koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia.

Projektijohtaja Tanja Koivumäen mukaan Oma Tesoma -hankkeen perustana on eri tahojen kumppanuus ja yhteistyö.

- Projektin kumppaneita ovat kaupungin eri toimijoiden lisäksi muun muassa alueen asukkaat ja palveluja käyttävät sekä yhdistykset, vuokra-asuntoyhteisöt ja yritykset, Koivumäki kertoo.

Hankkeeseen liittyvässä 6aika-projektin rahoittamassa Koklaamo-toimintamallissa yritykset luovat ratkaisuideoita, joita kokeillaan muutaman viikon ajan. Koklaamoa on kehitetty Tesoman haasteiden ja vahvuuksien pohjalta, mutta tavoitteena on mallin laajempi hyödyntäminen myös muualla. Tähän mennessä on testattu liikenneturvallisuuteen ja liikkuvien perheiden arkeen liittyviä ideoita. Ensi syksynä pilotoidaan uusia ideoita yhteisökahvilan konseptoinnissa ja täydennysrakentamisen edistämisessä.

Hyvien ideoiden toteutumisen aktivoimiseksi on myös kehitetty kaikille tamperelaisille suunnattu joukkorahoitussivusto Mesenaatti.me-yhteisörahoituspalvelu. Sivusto kokoaa yhteen Tampereelle kohdistuvat rahoituskampanjat. Rahoituksen hakua harkitseville järjestetään valmennuksia ja Tesoman alueen toimijoille tarjotaan lisätukea kampanjoiden toteuttamiseen.

Mediapoliksen ja Tesoman yhteyden vahvistamiseksi kaupunki ja mediakampus toteuttivat kaupunkiliikenteen 8-linjalla liikennöivän mediabussin, joka tekee näkyväksi Tesoman ja kampuksen toimintaa sekä edistää alueen lasten ja nuorten media-alan tuntemusta. Tampereen yliopisto on asukkaita osallistavassa Reframing City Districts -tutkimushankkeessaan tarkastellut Tesoman vahvuuksia ja asukkaiden mielikuvia Mediapoliksesta osana Tesomaa.

Asukkaiden ja Tesoman alueella toimivien toiveesta on kehitetty omaa verkkosivustoa. Sivustolle on koottu tietoa muun muassa alueen tapahtumista ja palveluista sekä aktivoitu asukkaita osallistumaan.

Yhteistyössä Tampere Senior -hankkeen kanssa Tesomalle avattiin alkuvuodesta toimintaa ja tapahtumia kaikenikäisille tarjoava Tesoman Olkkari. Olkkari toimii alueen kohtaamispaikkana ja siellä järjestetään muun muassa kulttuuria, liikuntaa sekä asiointi- ja palveluneuvontaa. Olkkari on noin vuoden mittainen kokeilu, jonka aikana luodaan pohjaa Tesoman hyvinvointikeskukseen kaavailun lähitorin toteuttamiseksi.

Lisäksi Tesomalla edistetään asukkaiden hyvinvointia eri projektilla. Totaaliyhärit ry:n Naapurilähiö -projektissa pyritään luomaan naapuriavun toimintamalli ja Kotipirtti ry:n Etsivä työ -projektissa tavoitteena on luoda toimintamalli sosiaalisten verkostojen ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden ikääntyneiden löytämiseksi. Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa toteutettavassa Tesoman miähet -yhteistyöhankkeessa on jo parin vuoden ajan aktivoitu alueella asuvia syrjäytymisvaarassa olevia työikäisiä miehiä.

Tesoman alueella on käynnissä lukuisia Tesoman ilmettä uudistavia rakentamishankkeita, jotka valmistuessaan tarjoavat paremmat puitteet palveluille ja asumiselle. Uusi Tesoman palloiluhalli on lisännyt läntisen Tampereen sisäliikunnan harrastusmahdollisuuksia. Tesoman jäähallin saneeraus valmistuu kesällä ja alueen uusi yhtenäiskoulu sekä kaupallisten ja julkisten palveluiden liike- ja hyvinvointikeskus valmistuvat vuoden 2018 aikana. Tesoman aluekeskuksessa on vireillä useita eri vaiheissa olevia asemakaavahankkeita.


Lisätietoja

Kehittämispäällikkö
Tanja Koivumäki
puhelin 040 800 7410
sähköposti [email protected]

Projektipäällikkö
Mari Heikkilä
puhelin 040 160 4286
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki