Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen

Julkaistu 15.5.2017 21.46

Tampereen kaupunginvaltuusto sai 15.5.2017 käsiteltäväkseen vuoden 2016 tilinpäätöksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. Talousarviossa asetetuista tavoitteista suurimmat poikkeamat liittyvät kaupungin taloustavoitteisiin.

Tammerkoski
 

Tulostavoite jäi saavuttamatta ja vertailukelpoiset työvoimakustannukset kasvoivat, vaikka tavoitteena oli niiden väheneminen. Tarkastuslautakunnan arvioinnin pohjalta kaupunginvaltuusto velvoitti kaupunginhallituksen ja lautakuntia ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta sekä raportoimaan näistä valtuustolle lokakuun 2017 loppuun mennessä.

Tampereen verorahoitus kasvoi 28,2 miljoonaa euroa eli 2,4 prosenttia. Verotulot kasvoivat 1,1 prosenttia ja valtionosuudet 6,3 prosenttia. Veroperustemuutokset, joista merkittävin oli työtulovähennyksen korottaminen, laskivat kunnallisveron tuottoa. Valtio kompensoi vähennysten aiheuttamaa kunnallisveron vähennystä lisäämällä peruspalvelujen valtionosuutta.

Kilpailukykysopimuksen vaikutus menojen kasvuun oli 0,6 prosenttiyksikköä. Yhteisöverotulot laskivat viime vuonna 19,3 prosenttia. Henkilöstökulut alittivat vuosisuunnitelman 0,8 miljoonalla eurolla. Vertailukelpoiset henkilöstökulut kasvoivat 1,0 prosenttia.

Tilinpäätöksen vuosikate oli 74,4 miljoonaa euroa; se koheni edellisestä vuodesta 11,1 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat 220,9 miljoonaa euroa. Asukaskohtainen lainamäärä oli vuoden lopussa 2 140 euroa.

Tampereen kaupunkikonsernin positiivinen tuloskehitys jatkui viime vuonna, ja konsernin tilikauden tulos oli 70,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tampereen konsernitilinpäätöksessä on yhdistelty yhteensä 63 konserniyhteisöä: 46 tytäryhteisöä, 3 kuntayhtymää ja 9 konsernin kannalta olennaista osakkuusyhteisöä sekä 5 säätiötä. Konsernin investointimenot olivat 384,8 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 45 prosenttia.

Konsernilla oli lainaa viime vuoden lopussa 1,3 miljardia euroa eli 5 742 euroa asukasta kohden. Konsernin asukaskohtainen lainamäärä nousi edellisestä vuodesta 370 euroa.

Tampereen kaupungin tarkastuslautakunta toteaa vuoden 2016 arviointikertomuksessaan, että kaupungin talous ei ole edelleenkään tasapainossa. Talouden tasapainottaminen on yksi heikoimmin onnistuneista strategisista tavoitteista toukokuun lopussa päättyvällä valtuustokaudella.

--

Tiedotetta päivitetty 16.5.:
Korjattu otsikkoon käsite "tarkastuskertomus" muotoon "arviointikertomus".


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu